Školský klub v 1.C triede

Ahoj škola, sme tu zas, ale teraz už ako prváci. Leto je preč a my sme privítali september. Školské lavice sa znova zaplnili žiakmi a na chodbách je opäť počuť smiech detí.
V školskom klube sme počas septembra stihli vytvoriť niekoľko krásnych prác, zahrali sme sa hry a pobudli sme na našom školskom dvore. Tešíme sa na ďalšie dni, ktoré spolu strávime a sme zvedaví na všetko, čo si pre nás tento školský rok pripraví.