Druháci sa učili o včelách…

Všetko zaujímavé a poučné o včielkach sa naši druháci dozvedeli na hodine prvouky. Napríklad aj to,  ako to majú usporiadané vo svojich včelích rodinách,  že si spoločne nažívajú v úľoch,  aj to, že majú svoju kráľovnú. Včielky robotnice sa starajú o všetkých a o všetko tak, aby nikomu nič nechýbalo. Včely sú veľmi pracovité a užitočné. Medík, ktorým nás obdarúvajú, je nielen sladký, ale aj nesmierne zdravý.

Žiaci 2.B triedy tvorili projekty zamerané na túto tému a  práce sa im veľmi vydarili.

Ako strávili žiaci 3.B mesiac Marec v ŠKD

V mesiaci Marec sme si rozprávali o knihách a preto sme si do nich vyrobili aj zaujímavé záložky, ktoré nám vyčarili úsmev na tvári. Pripravovali sme sa na pôst, ktorý nás čakal pred veľkonočnými prázdninami a preto sme si postupne vymaľovávali cestičku štyridsiatich dní, aby sme mali lepšiu predstavu o tom, kedy príde ten vytúžený deň, ktorý máme všetci tak radi. Rozprávali sme sa o tom aké je pre nás dôležité, že Ježiš zomrel na kríži za naše hriechy. Vytvorili sme si aj Ježišov prázdny hrob s odvaleným kameňom.

    „Niet ho tu, lebo bol vzkriesený, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal.“ Mat.28,6

V školskej kuchynke sme si spoločne uvarili chutný puding a zažili veľa zábavy na školskom dvore.

Na záver mesiaca sme sa naučili maľovať vajíčka voskovou technikou a našli sa medzi nami aj skryté talenty.

Žiaci 3.B triedy s pani vychovávateľkou

Anglický čitateľský klub

V posledný marcový deň žiaci IX. B čítali úryvky z ich obľúbených kníh v anglickom jazyku, počas netradičnej online hodiny anglického jazyka. Pri šálke čaju so sušienkou aj diskutovali o ukážkach z týchto kníh a ich autoroch v rámci Anglického čitateľského klubu.

M. Ližbetinová