Archív pre kategóriu 'Život na škole'

Vyjadrenie sústrasti

Vážená p. riaditeľka,  vážené kolegyne, kolegovia, žiaci, rodičia  Spojenej školy Vrútky.  S hlbokým pohnutím sme dnes zaregistrovali tragickú udalosť, ktorá sa odohrala vo Vašej škole. Sme otrasení a zronení útokom, pri ktorom vyhasol život nášho kolegu a ďalšie životy boli ohrozené. Vieme si predstaviť tú nesmiernu bolesť, ktorú prežívate. V miestach, kde najradšej počujeme radostné hlasy našich detí, žiakov, ste
Čítať viac…

Moje dobrodružstvo dobrovoľníka v karanténnom centre

Rada by som sa podelila o moju milú skúsenosť, ktorú som mala počas obdobia, kedy sa celý svet akoby spomalil, zmenil svoj rytmus, no stále tu bolo rovnako milujúce srdce nebeského Otca. On je Bohom prekvapení. A ako všetci rodičia radi pripravujú malé prekvapenia svojim deťom nielen vtedy, keď majú sviatok, aby ich potešili a prejavili im svoju náklonnosť, tak to robí aj
Čítať viac…

2. A – Ako to spolu zvládame :)

Pre naše aj vaše deti… návrat na Deň detí

Aj v čase epidémie koronavírusu sa život na našej škole nezastavil. Žiaci sa učili prostredníctvom online vyučovania, ktoré im sprostredkovali učitelia školy. Prebiehali online zápisy do všetkých organizačných zložiek a prijímacie konanie do nášho gymnázia. Pani učiteľky z našej MŠ tiež posielali svojim žiakom rôzne výukové materiály a zaujímavé videá. Okrem aktivít pre deti sa kolektív učiteliek MŠ v spolupráci s naším pánom školníkom a pánom
Čítať viac…

Slovenčina s Danielom Hevierom

Štvrtková slovenčina v 5.B nebola to len taká  klasická online hodina s novým učivom, poznámkami a domácou úlohou.  Na našu hodinu totiž prijal pozvanie spisovateľ a textár Daniel Hevier. Na začiatku hodiny pospomínal na svoje žiacke roky a šibalstvá v školských laviciach. Nasledovala búrlivá diskusia, kde sa spisovateľ priznal aj k tomu, ktoré predmety ho v škole bavili a ktoré veru nie. Na záver prizval deti k spolutvorbe svojich kníh
Čítať viac…

ZÁPIS PRVÁKOV NA KATOLÍCKEJ SPOJENEJ ŠKOLE SV. VINCENTA DE PAUL

Zápis prváčikov na našej škole prebehol v tomto školskom roku netradičnou formou. Rodičia prihlasovali svoje deti do prvej triedy elektronickou formou cez webovú stránku našej školy. Zápis bol veľmi úspešný a v septembri zasadne do prváckych lavíc 69 prvákov, na ktorých sa už veľmi tešia milé pani učiteľky. Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať všetkým rodičom za dôveru, ktorú prejavili našej škole. Dovidenia
Čítať viac…

Nezvyčajný Svetový deň včiel u druháčikov

Dnes sme zažili unikátnu online hodinu s mimoriadne vzácnym hosťom, Martinom Nikodýmom.Veľmi si vážime, že si popri svojich povinnostiach našiel pre nás čas, a porozprával nám o svojich včielkach. Téma bola pre detičky veľmi pútavá a svojimi otázkami doslova bombardovali známeho moderátora. Na svoje si prišli aj mnohí rodičia, ktorí sa spolu so svojimi ratolesťami zúčastnili besedy. Na záver chceme poďakovať Ivke Drangovej, ktorá
Čítať viac…