Domov » Vedenie školy

Vedenie školy

PaedDr. Mária Farkašová – riaditeľka školy

t. č. 0917 484 461, email: zakladnaskola@vincent-levice.sk

Mgr. Branislav Bányi – poverený vedením agendy zástupcu RŠ 5-9

Mgr. Božena Dudášová – zástupkyňa 1-4 riaditeľky školy

Adriana Lieskovská – poverená riadením agendy zástupcu riaditeľa školy pre materskú školu

Mgr. Mária Chujacová – poverená vedením CVČ

Mgr. Beáta Géciová – vedúca ŠKD

ThLic. Ján Kraus – duchovný správca školy

Ing. Zuzana Bajzová – ekonóm školy

Monika Pastýrová – vedúca ZŠS