Vedenie školy

 

PaedDr. Mária Farkašová – riaditeľka školy

t. č. 0917 484 461, email: zakladnaskola(zavinac)vincent-levice.sk

Mgr. Božena Dudášová – zástupkyňa riaditeľky školy 1-4 

email: bozena.dudasova(zavinac)vincent-levice.sk

Mgr. Branislav Bányi – zástupca riaditeľky školy 5-9

email: branislav.banyi(zavinac)gsv.sk

Adriana Lieskovská – zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu

email: ms(zavinac)vincent-levice.sk

Mgr. Mária Chujacová – poverená vedením CVČ

email: maria.chujacova(zavinac)vincent-levice.sk

Mgr. Beáta Géciová – vedúca ŠKD

email: beata.geciova(zavinac)vincent-levice.sk

Ing. Zuzana Bajzová – ekonóm školy

email: zuzana.bajzova(zavinac)vincent-levice.sk

Monika Pastýrová – vedúca školskej jedálne

email: jedalen(zavinac)vincent-levice.sk

Mgr. Lukáš Líška – duchovný správca školy