Vedenie školy

 

PaedDr. Mária Farkašová – riaditeľka školy

t. č. 0917 484 461, email: zakladnaskola(zavinac)vincent-levice.sk

Mgr. Božena Dudášová – zástupkyňa riaditeľky školy 1-4 

Mgr. Branislav Bányi – zástupca riaditeľky školy 5-9

Adriana Lieskovská – zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu

Mgr. Mária Chujacová – poverená vedením CVČ

Mgr. Beáta Géciová – vedúca ŠKD

Mgr. Lukáš Líška – duchovný správca školy

Ing. Zuzana Bajzová – ekonóm školy

Monika Pastýrová – vedúca školskej jedálne