Home » Oznam

Oznam

Vážení rodičia, milí žiaci,

dovoľujeme si pripomenúť, že zákonný zástupca/plnoletý žiak je povinný predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej/strednej školy v trvaní viac ako tri dni.

Aktuálne nové tlačivo je prílohou tejto správy.

Ďakujeme za porozumenie.

Zdieľať článok: