Home » Dejepisná olympiáda

Dejepisná olympiáda

Vo štvrtok 21. marca 2019 sa opäť na pôde našej školy uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády. Súperiť vo vedomostiach z dejepisu prišlo takmer 60 žiakov základných a stredných škôl z celého kraja. Súťažilo sa v 5 kategóriách. Žiaci základných škôl písali test z monotematickej časti a  z učiva príslušného ročníka základnej školy.

Žiaci stredných škôl okrem testu z učiva dejepisu obhajovali a prezentovali svoje práce. Súťaž mala veľmi vysokú úroveň, čo dokazuje aj veľký počet úspešných riešiteľov.

Pevne veríme, že súťažiaci žiaci, ale aj sprevádzajúci učitelia sa cítili u nás príjemne.