Školské kolo Dejepisnej olympiády

Tesne pred vianočnými prázdninami prebehlo na škole školské kolo Dejepisnej olympiády. Témou 14. ročníka sú pamiatky UNESCO na Slovensku.

Celkovo sa školského kola zúčastnilo 24 žiakov. Najviac v kategórii C – žiaci 9. ročníka.

Výsledky boli nasledovné:

Kategória F – 6. ročník

1. miesto – Sofia Sklenková, 6. B

2. miesto – Rebeka Horňáková, 6. A

3. miesto – Vivien Berkešová, 6. B

Kategória E – 7. ročník:

1. miesto – Sofia Pechová, 7. A

2. miesto – Merry Ivett Čankyová, 7. A

3. miesto – Viktória Šmondrková, 7. B

Kategória D – 8. ročník:

1. miesto – Nina Földesiová, 8. B

2. miesto – Lilien Riese, 8. B

3. miesto – Júlia Mizeráková, 8. A

Kategória C – 9. ročník:

1. miesto – Sebastián Kopernický, 9. B

2. miesto – Viktória Bôžiková, 9. B

3. miesto – Laura Magátová, 9. B

Žiaci umiestnení na prvých dvoch miestach postupujú do okresného kola. Všetkým zúčastneným ďakujeme, víťazom blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

Zároveň chceme poďakovať všetkým vyučujúcim, ktorí žiakov pripravovali a aj naďalej pripravujú.

Úspechy našej deviatačky v prírodovedných súťažiach

Napriek tomu, že v tomto školskom roku naši žiaci veľa času strávili v domácom prostredí a školské súťaže sa im skôr vyhýbali, netýkalo sa to deviatačky Marianny Trungelovej, absolventky našej základnej školy. Marianka svoju lásku k prírodovedným predmetom potvrdila úspešnou účasťou na súťažiach z chémie a biológie.

Úspešne absolvovala školské kolá v oboch predmetoch a v rámci chémie bola úspešnou riešiteľkou aj okresného kola chemickej olympiády. Čo sa týka biológie, konkrétne geológie,  tam sa prebojovala až do krajského kola, v ktorom obsadila 3.miesto.

Marianke gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu našej školy a prajeme jej veľa úspechov aj na strednej škole.

Online okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 13. 01. 2021 sa víťazi školského kola OAJ, zúčastnili online okresného kola olympiády v anglickom jazyku.

P. Štrbo zo VII. B súťažil v kategórii 1A.

A. Vargová z IX. B. súťažila v kategórii 1B a je úspešnou riešiteľkou online OK OAJ.

Ďakujeme obom súťažiacim za reprezentáciu našej školy počas dištančného vzdelávania.

M. Ližbetinová a D. Makušová, vyučujúce ANJ

Olympiáda v nemeckom jazyku

Záujem o vyučovanie nemčiny ako druhého cudzieho jazyka vo svete narastá. Na celom svete sa nemecký jazyk učí 15,4 milióna ľudí. Do popredia vystupuje najmä dôležitosť ovládať nemčinu pre ľahšie uplatnenie sa na pracovnom trhu doma i v zahraničí.

Na našej škole si svoje vedomosti a komunikačné zručnosti v nemeckom jazyku študenti overili účasťou v školskom kole olympiády v nemeckom jazyku. V náročných úlohách zužitkovali všetko, čo sa naučili nielen v školských laviciach, ale aj vďaka vlastnej skúsenosti z pobytu v nemecky hovoriacich krajinách, sledovaním programov v nemeckom jazyku, počúvaním hudby či  čítaním literatúry v nemčine.

Do okresného kola postúpili žiaci:

Aurel Kurali, 9. A, 1. miesto

Bibiána Šebová, 9. B, 2. miesto

Lukáš Bíňovský, I. GSV, 1. miesto

Kristína Šebová, IV. GSV, 1. miesto

Do krajského kola postúpila žiačka III. GSV Olívia Juhásová, 1. miesto.

Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov!

Mgr. Zuzana Lazarová

Školské kolo online olympiády v anglickom jazyku

Dňa 24.11.2020 sa uskutočnila online olympiáda v anglickom jazyku.

V kategórii 1A sa súťažiaci umiestnili nasledovne:

P. Štrbo – 1. miesto

P. Suchanská – 2. miesto

M. Murcin – 3. miesto

V tejto kategórii ešte súťažili S. Pojarová, N. Fojtíková, S. Pechová a R. Birčáková.

V kategórii 1B sa starší žiaci umiestnili nasledovne:

A. Vargová – 1. miesto

S. Horňáková – 2. miesto

R. Benčová – 3. miesto

V tejto kategórii ešte súťažili J. Klačko, M. Maďar, L. Magyarová, H. Bednárik, B. Šebová, O. Vavró a F. Barcík.

Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť v školskom kole online olympiády v anglickom jazyku!

Vyučujúce anglického jazyka: M. Ližbetinová, M. Kinčoková a V. Imre