Archív pre kategóriu 'Olympiáda'

Vyhodnotenie Geografických súťaží v školskom roku 2018/2019

Najstaršia geografická súťaž – Geografická olympiáda – patrí medzi najobľúbenejšie a výsledkami najúspešnejšie olympiády našej školy. V tomto školskom roku sa konal už jej 47. ročník. Tohtoročnou témou monotematickej časti boli : Cestovný ruch zameraný na vybrané mimoeurópske štáty – India, USA, Austrália a Brazília. Naši súťažiaci žiaci ani tento rok v riešení úloh Geografickej olympiády nesklamali. Naopak, z deviatich
Čítať viac…

Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku

Dňa 25. marca 2019 sa žiačka Tereza Mihálková /IX./ zúčastnila  Krajského kola olympiády v ruskom jazyku v priestoroch Gymnázia v Nových Zámkoch. Našu školu reprezentovala v kategórii B1. Po úvodných organizačných pokynoch žiaci absolvovali čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, náročný test z kulturológie a  v poslednej časti súťaže ústne prezentovali svoje jazykové schopnosti a komunikačné zručnosti k jednotlivým konverzačným témam.
Čítať viac…

Dejepisná olympiáda

Vo štvrtok 21. marca 2019 sa opäť na pôde našej školy uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády. Súperiť vo vedomostiach z dejepisu prišlo takmer 60 žiakov základných a stredných škôl z celého kraja. Súťažilo sa v 5 kategóriách. Žiaci základných škôl písali test z monotematickej časti a  z učiva príslušného ročníka základnej školy. Žiaci stredných škôl okrem testu z učiva dejepisu obhajovali a prezentovali svoje práce. Súťaž mala
Čítať viac…

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Pochvalu a poďakovanie si zaslúži Laura Kabáthová, žiačka 9.roč., ktorá si 12. 2. 2019  v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry vybojovala miesto úspešného riešiteľa v tejto neľahkej súťaži. Laurike ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu našej školy.

Matematická olympiáda – Okresné kolo

Dňa 30.1.2019 sa úspešní riešitelia školského kola Matematickej olympiády zúčastnili okresného kola . Tento školský rok to už bol 68.ročník. Úspešnou riešiteľkou bola žiačka 9. ročníka Laura Kabáthová, ktorej patrilo 10. miesto spomedzi 19 úspešných riešiteľov okresného kola Matematickej olympiády. Celkovo sa okresného kola zúčastnilo 30 súťažiacich. Laurike gratulujeme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a prajeme veľa ďalších úspechov. Ing.
Čítať viac…

Dejepisná olympiáda

December je mesiac adventu, vianočných koncertov, trhov a prípravy na najkrajšie sviatky roka. V školách sa tiež organizujú vianočné besiedky, posedenia pod jedličkou. No december je aj mesiacom školských kôl mnohých predmetových olympiád a súťaží. Jednou z nich je aj Dejepisná olympiáda. 13. decembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo tejto olympiády. Svoje sily si zmeralo a vedomosti z histórie overilo 22 žiakov – štyria šiestaci, deviati
Čítať viac…

Olympiáda v ruskom jazyku

Dňa  26.11. 2018 sa uskutočnilo  školské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Našu školu reprezentovali žiaci 9. ročníka v kategórii A1. Po úvodných organizačných pokynoch žiaci absolvovali čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, test z kulturológie,  v poslednej časti prezentovali svoje jazykové schopnosti a komunikačné zručnosti k jednotlivým konverzačným témam. Na 1. miesto sa prebojovala Terézia Mihálková / 64 b./, ktorá
Čítať viac…