Biologická olympiáda

Naši žiaci sa každoročne majú možnosť zúčastniť biologickej olympiády rôznej kategórie podľa veku i zamerania. Aj tento školský rok sa konali už 2 kategórie. V prvej súťažili žiaci 8. a 9. ročníka zo všeobecnej biológie – najúspešnejšie v školskom kole boli Lilien Jakubisová 8.r. a Nina Földesiová 9.r. Žiačky postúpili aj do okresného kola, v ktorom boli úspešné riešiteľky.

V ďalšej kategórii zameranej na konkrétnu oblasť biológie súťažili Emma Kadárová 8.r. – oblasť botanika a Ondrej Dobosi 8.r. – geológia. Obaja boli úspešní riešitelia školského kola a postupujú do okresného kola. Žiakom gratulujeme a v ďalšom kole im držíme palce.

Učiteľka biológie K. Vargová

Školské kolo Biblickej olympiády

Dňa 26. 1. 2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády, ktorého sa zúčastnilo 7 žiakov a žiačok z II. stupňa ZŠ. Gratulujeme postupujúcim, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach.
1. miesto: Terézia Majchráková (VII.A)
2. miesto: Jakub Kaszanyoczký (V.A)
3. miesto: Sofia Pechová (VIII.A)

Všetci traja postupujú do dekanátneho (okresného) kola, kde vytvoria spoločné družstvo. Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť.

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 19. 01. 2023 sa víťazky školského kola OAJ, zúčastnili okresného kola olympiády v anglickom jazyku.

J. Kóšová zo VII. B súťažila v kategórii 1A.

P. Suchanská z IX. A súťažila v kategórii 1B a je úspešnou riešiteľkou okresného kola OAJ.

Ďakujeme obom žiačkam za reprezentáciu našej školy.

M. Ližbetinová a M. Dohňanská, vyučujúce ANJ

Dejepisná olympiáda

Dejepisná olympiáda napriek tomu, že skúma dejiny, patrí k tým mladším predmetovým olympiádam. Tento školský rok prebieha práve 15. ročník.

Školské kolo na našej škole pripravili učitelia dejepisu na december  a zúčastnilo sa ho celkovo 27 žiakov základnej školy,

Témou tohto ročníku je história vedy a techniky.

Žiaci sa s testami popasovali celkom dobre a v každej kategórii boli aj úspešní riešitelia.

Prví dvaja z každej kategórie nás budú reprezentovať na okresnom kole, ktoré sa uskutoční vo februári.

Kategória F – 6. ročník

1. miesto – Martin Máčaj

2. miesto – Lukas Truska

Kategória E – 7. ročník

1. miesto – Simona Hrudková

2. miesto – Sebastián Vražel

Kategória D – 8. ročník

1. miesto – Lilien Jakubisová

2. miesto Sofia Pechová

Kategória C – 9. ročník

1. miesto – Nina Földesiová

2. miesto – Sandra Tarkaiová

Žiakom k úspechu blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

Geografická olympiáda

Geografická olympiáda je jedna z najstarších predmetových olympiád. Tento rok sa koná už  51. ročník. Aj  žiaci našej základnej školy sa zapojili do školského kola, ktoré prebiehalo online naraz na všetkých školách na celom Slovensku.

Po zverejnení výsledkov sme našich žiakov ocenili a každý účastník dostal diplom.

Na medailových  miestach boli:

kategória G – 5. ročník

1. miesto – Tímea Moravíková

2. miesto – Michaela Chládková

3. miesto – Karolína Kaňáková

kategória F – 6. a 7. ročník

1. miesto – Rebeka Horňáková

2. miesto – Martin Máčaj

3. miesto – Janka Kóšová

kategória E – 8. a 9. ročník

1. miesto – Sofia Pechová

2. miesto – Roman Köteles

3. miesto – Rebeka Vargová

Žiaci umiestnení na prvých dvoch miestach budú reprezentovať našu školu na okresnom kole, kde im držíme palce.

Všetkým zúčastneným ďakujeme.