Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

15. novembra 2023 sa na našej škole konalo okresné kolo OSJL. Na súťaži nás reprezentovala naša žiačka Rebeka Vargová, ktorá bola aj úspešnou riešiteľkou olympiády.

Vyhodnotenie:

  1. miesto: Daniela Fekečová – postup na krajské kolo
  2. miesto: Zoja Tužinská
  3. miesto: Bianka Nedorolíková

Víťazke gratulujeme a držíme jej palce v krajskom kole.