Kamaráti na diaľku 

Žiaci z triedy 4.C sa zapojili do projektu, v ktorom si našli nových kamarátov, ktorých síce ešte nepoznajú osobne, ale už o nich vedia veľa zaujímavých informácií. Vrátili sme sa do času, kedy nebola komunikácia medzi ľuďmi cez telefóny alebo cez internet, ale cez listy. Škola, s ktorou sme vytvorili projekt sa nachádza na Dobrej Nive. 

Keď prišli prvé listy na našu adresu, každé dieťa si vylosovalo kamaráta zo školy na Dobrej Nive. S prekvapením a úžasom sa deti pustili do práce a odpísali im na list, kde však zahrnuli aj otázky, ktoré by ich ešte zaujímali. Taktiež mali možnosť listy poslať na pošte a tak sa aj naučiť správne vypísať podací lístok a odoslať poštu. V týchto dňoch už deti netrpezlivo očakávajú odpovede na ich listy a nie je deň, kedy by sa neopýtali, či im neprišla tak očakávaná pošta.