Domov » Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Prešiel rok a žiaci 8. a 9. roč. sa 5. 11.2018 rozhodli ukázať svoje odborné  kvality v olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry. Nemali ľahkú úlohu. Museli prekonať nie len seba, ale aj súpera vo vyriešení testových úloh, v pretransformovaní textu na iný žáner  a museli podať dôkaz o svojom rečníckom umení.

Naši súťažiaci to však zvládli a výsledky si pozrite v tabuľke:

P.č. Meno súťažiaceho Test/počet bodov Transformácia textu-body Rečnícky prejav -body Spolu-body Umiestnenie
1 Jenovčíková, Ľudmila 14 5 7 26 8. m.
2 Mihálková, Tereza 19 11 11 41 7. m.
3 Želonková, Natália 20 8 13 41 6. m.
4 Lakatošová, Laura 19 12 11 42 5. m.
5 Gudaneková, Lea 21 9 14 44 3. m.
6 Habarová, Sandra 21 9 13 43 4. m.
7 Kabáthová, Laura 25 13 14 52 1. m.
8 Tináková, Tereza Mária 17 14 14 45 2. m.

 

Všetkým súťažiacim ďakujeme za dosiahnuté výsledky, žiakom na prvých troch miestach gratulujeme a Laure Kabáthovej budeme držať palce pri reprezentácii našej školy v okresnom kole OSJL 28.11.2018 v priestoroch našej školy.