Archív pre kategóriu 'Šport'

Súťaž – ALL STAR SCHOOL

V sekcii VIDEÁ/HLASOVANIE na stránke https://www.mozebyt.sk/all-star-school bude dňa 25. 1. 2019 spustené on-line hlasovanie. Hlasovať bude možné bezplatne a neobmedzene za všetky školy resp. ich súťažné videá. Hlasovanie trvá do 30. 4. 2019. Spomedzi všetkých hlasujúcich budú na záver súťaže vyžrebovaní výhercovia skvelých CIEN.

Mikulášsky volejbalový krúžok

Aj na krúžku volejbalu sme si pripomenuli sviatok sv. Mikuláša a to spoločnými súťažami detí s rodičmi. Po súťažiach plných zábavy a smiechu na deti čakala odmena v podobe tričiek a sladkostí , ako to už na Mikuláša býva zvykom. Vedúca CVČ

Korčuliarsky kurz v prvom ročníku ZŠ

V týždni od 19.- 23. 11. 2019 absolvovali žiaci I. A a I. B triedy korčuliarsky kurz na zimnom štadióne. Kurz sa konal v spolupráci s HK Levice, pod záštitou Slovenského zväzu ľadového hokeja. Pod vedením šikovných kvalifikovaných trénerov sa deti s nadšením a odvahou zo dňa na deň zdokonaľovali a tak sa v posledný deň mohli všetci zúčastniť záverečnej olympiády a slávnostného vyhodnotenia. Za podporu a pomoc patrí vďaka
Čítať viac…

Druháci na ľade

Naši  šikovní druháci strávili na zimnom štadióne päť dní. Korčuľovanie pod vedením skvelých trénerov HK Levice bolo pre deti výbornou školou a zdrojom nezabudnuteľných zážitkov. Veľká vďaka patrí Mgr. Patrikovi Bačkorovi, ktorý sa druhákom venoval počas celého kurzu korčuľovania. Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli. Triedne učiteľky 2.A a 2.B

Volejbalové tréningy

Od 21. septembra začínajú u nás na základnej škole krúžky svoju činnosť. Niektoré však začali už skôr ako aj volejbal pod vedením pani trénerky Viktórie Černákovej. Tréningy prebiehajú každý utorok a štvrtok a tešia sa veľkej obľube. Dievčatá z volejbalu odkazujú : „Zahoď tablet, zober loptu. A pridaj sa k nám…“ CVČ

Lyžiarsky Ždiar 2018

https://www.facebook.com/kristoftomas/videos/10155744338113612/

Pozvánka na “Vyšportuj si zdravie”