Gymnastika

Gymnastika je súbor telesných cvičení, ktorých cieľom je všestranný rozvoj ľudského tela, rozvíjanie a udržanie celkovej telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. My sa zameriavame na rozvoj ohybnosti, na správne držanie tela, posilňovanie jednotlivých svalových skupín a na rozvoj celkovej koordinácie pohybov. Jednotlivé cvičebné jednotky prebiehajú v telocvični a tak isto v pohybovom štúdiu našej školy, kde využívame rôzne cvičebné náradie. Nezabúdame však ani na zábavu, radosť a smiech a snažíme sa, aby každé naše stretnutie prinášalo deťom nielen vyššiu úroveň pohybových schopností, ale hlavne radosť a motiváciu. Snažíme sa ukázať deťom ako správne sa dá využiť voľný čas, čo je aktívny odpočinok a že aj naša gymnastika môže slúžiť aj ako prostriedok psychohygieny, ktorá je v dnešnej dobe priam nevyhnutná.

Náš krúžok navštevujú žiaci 1. stupňa ZŠ a takto krásne sa nám zatiaľ darilo:).

Blokové vyučovanie telesnej výchovy u prváčikov – KORČUĽOVANIE

Aj ďalší týždeň sa v našej škole realizovalo netradičné vyučovanie Telesnej a športovej výchovy so zameraním na korčuľovanie. Tentoraz sa ho zúčastnili žiaci I.A a I. C triedy.
S veľkou radosťou a odvahou sa každý deň púšťali na ľad a pod vedením skúsených trénerov HK Levice získavali základy tohto krásneho športu.

Druháci na korčuliach

V druhom novembrovom týždni sa žiaci II. A a II. B triedy opäť zdokonaľovali v korčuľovaní.

Základy získali už v prvom ročníku. Kurz absolvovali so správnym športovým nadšením a na netradičné vyučovanie na zimnom štadióne sa každý deň veľmi tešili! Kurz pripravila naša škola v spolupráci s HK v Leviciach.

Mgr. Karin Šabíková

Majstrovstvá okresu v bedmintone žiakov a žiačok základných škôl

Dňa 17.10.2019 sa konali Majstrovstvá okresu v bedmintone žiakov a žiačok základných škôl. Za účasti 12 škôl okresu Levice naše družstvo bez zaváhania prešlo celým turnajom a získalo 1. miesto. Družstvo v zložení Samuel Hoare a Peter Kováčik si vybojovalo postup na Majstrovstvá Nitrianskeho kraja, ktoré sa uskutoční dňa 12.11.2019 v Šuranoch. Chlapcom blahoželáme a držíme palce na ďaľšom turnaji.