Druhý turnus korčuliarskeho kurzu

Tento týždeň ukončili druhý turnus korčuliarskeho kurzu žiaci I.B a chlapci z I.C.
Všetkým prváčikom patrí veľká pochvala za zvládnutie a poďakovanie patrí aj
milým trénerom, ktorí našich korčuliarov počas celého týždňa viedli a niektorým
pomohli aj prekonať strach z ľadovej plochy. Mnohí z prváčikov sa postavili na
korčule prvýkrát. Bola svalovka a z očka vypadla aj slzička , ale na konci kurzu
mali všetci v ruke diplom a sladkú odmenu za zaslúženú námahu. Taktiež chceme poďakovať aj rodičom , ktorí si našli čas a prišli povzbudiť a pomôcť.

Prváci na korčuliarskom kurze

Žiaci z I. A a dievčatá z I. C   v prvom marcovom týždni absolvovali korčuliarsky kurz. Každé ráno nás pred školou s úsmevom čakal pán šofér, ktorý nás bezpečne vozil na zimný štadión. Deti si rýchlo obľúbili svojich trénerov, boli disciplinované a  napredovali s chuťou, preto aj dosiahli veľké pokroky. Posledný deň kurzu bol zvlášť významný, malí korčuliari si prevzali medaily a ocenenia!

Športový tábor

„V zdravom tele zdravý duch.“

Dňa 20.02.2023 sa uskutočnil v našej škole 1-dňový športový tábor pre žiakov 3 a 4 ročníka. Žiaci tak odštartovali jarné prázdniny v športovom duchu. Pre deti boli pripravené pestré športové aktivity. Všetky deti si odniesli domov krásne medaily. Deti si tento športový deň naplno užili a domov odchádzali plní zážitkov.