Vyhodnotenie medzinárodnej anglickej súťaže ENGLISHSTAR

Dňa 27. 4. 2023 sme súťažili v anglickej súťaži ENGLISHSTAR.  Svoje vedomosti z anglického jazyka si preverilo 49 žiakov. Tento šk. rok súťažili aj žiaci 1. ročníka. Žiaci dosiahli výborné výsledky, 35 žiakov z našej školy patrilo medzi úspešných riešiteľov.

Všetci úspešní riešitelia získali diplom so zlatou medailou a darček s logom Englishstar. Ostatní žiaci získali taktiež účastnícky diplom a darček. V rámci školy sme mali dvoch 100% riešiteľov a to prváčikov Paulínu Barátovú a Martina Durčinku z 1. B triedy. Títo žiaci boli zároveň odmenení aj vecnými cenami a zaradení do žrebovania, kde Paulínka Barátová získala v žrebovaní ďalšiu vecnú cenu.

Všetkým žiakom, ktorí mali odvahu a sa prihlásili do anglickej súťaže GRATULUJEME.

ĎAKUJEME za ich odvahu súťažiť, usilovnosť a veľkú snahu.

Mgr. R. Harmadyová

koordinátor súťaže Englishstar