Jazykový WocaBee šampionát 2022

Naši žiaci I. stupňa sa aj tento šk. rok učia slovíčka s aplikáciou WocaBee. Od 19. 10. 2022 do 28. 10. 2022 pod záštitou Ministerstva školstva SR prebieha Jazykový WocaBee šampionát v okresnom kole, kde žiaci riešia zadané balíčky slovíčok a nahrávajú Wocapoints. Dnes sme riešili zadané úlohy aj  počas hodiny ANJ.   

p. uč. Harmadyová

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

13. októbra 2022 sa 13 ôsmakov a deviatakov zapojilo do celoslovenskej súťaže olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. V tento deň sa konalo školské kolo, ktoré pozostávalo z 3 častí (online test, transformácia textu a ústna časť). Výsledky školského kola boli nasledovné: 

1. miesto – Ema Senešiová (9. B)

2. miesto – Paula Suchanská (9. A)

3. miesto – Hanka Chovanová (9. B)

Umiestneným žiačkam blahoželáme (taktiež aj všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili) a výherkyni Emke držíme palce v okresnom kole OSJL. 

Vyhodnotenie medzinárodnej anglickej súťaže ENGLISHSTAR

Dňa 5. 5. 2022 sme súťažili v anglickej súťaži Englishstar.  Svoje vedomosti z anglického jazyka si preverilo 61 žiakov. Za 1. stupeň súťažilo 49 žiakov a za 2. stupeň ZŠ 12 žiakov.  Žiaci dosiahli výborné výsledky, 47 žiakov z našej školy patrilo medzi úspešných riešiteľov. Celkový priemer súťažiacich bol 88, 49 %.

Odovzdávanie diplomov sa uskutočnilo v škole, úspešní žiaci získali diplom so zlatou medailou a darček s logom Englishstar. Ostatní žiaci získali taktiež účastnícky diplom a darček. V rámci školy sme mali dvoch 100% riešiteľov a to Lukáša Galka z 3. B  a Tobiasa Diaza z 3. C triedy.

Všetkým žiakom, ktorí mali odvahu a sa prihlásili do anglickej súťaže GRATULUJEME.

ĎAKUJEME za ich odvahu súťažiť, usilovnosť a veľkú snahu.

Mgr. R. Harmadyová

koordinátor súťaže Englishstar

Úspech našich malých i veľkých bežcov

Námestie hrdinov sa v nedeľu 22.5.2022 zaplnilo priaznivcami behu. Uskutočnil sa deviaty ročník Levickej májovej 5.
Štartovalo sa podľa veku vo viacerých kategóriách.
Veľmi nás teší, že tohto podujatia sa zúčastnili žiaci našej školy.

Pekný úspech dosiahli:

 • škôlkári:
  Šimonko Kováč – 2.miesto,
  Jakubko Griger – 1.miesto
 • školáci:
  1.B Sofia Schwarcz – 2.miesto,
  2.C Viktória Grigerová – 2.miesto,
  3.A Ema Mudroňová 2.miesto,
  3.B Natália Šípošová – 1.miesto,
  4.B Nina Harmadyová – 1.miesto
 • študentka GsV: Bibiána Šebová – 1.miesto

Srdečne blahoželáme !

Krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

Srdečne gratulujeme našej vynikajúcej recitátorke Janke Kóšovej, žiačke 6. B triedy, ktorá sa 3. mája zúčastnila krajského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín. Jej prednes porota ocenila krásnym 2. miestom s odporúčaním na postup do celoslovenského kola. Veľmi sa z jej úspechu tešíme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.