Čestné uznanie pre Simonku

Dištančné vzdelávanie v minulom školskom roku bolo pre žiakov naozaj náročné. Napriek povinnostiam domáceho štúdia si však niektoré deti našli aj čas zapájať sa do výtvarných súťaží. Jednou z usilovných bola aj naša Simonka Hrudková, žiačka terajšej VI. A triedy. Po vyhlásení výtvarnej súťaže Komenský a my, ktorú každoročne organizuje Katedra pedagogiky PF UKF v Nitre, minulý rok na tému Poľnohospodárske stroje – minulosť, súčasnosť a budúcnosť, neváhala a pridala ruku k dielu. Na slávnostnom vyhodnotení súťaže, realizovanej online dňa 10. 11. 2021, získala jej práca čestné uznanie.

Simonka, ďakujeme za reprezentáciu školy, úprimne blahoželáme k oceneniu a prajeme ešte veľa nápaditých výtvarných prác!

Jazykový WocaBee šampionát 2021

Jazykový WocaBee šampionát pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu má vyhlásené výsledky súťaže a naša 3. C I. skupina získala 8. miesto a  2. B II. skupina 10. miesto v okrese Levice z celkového počtu 51 skupín základných a stredných škôl. Ďakujeme všetkým registrovaným triedam na I. stupni za ich prácu, vytrvalosť  a aj splnenie si DÚ cez jesenné prázdniny.

Gratulujeme k peknému výsledku našich prvostupniarov v ANJ 😊 a držíme palce v ďalších súťažiach.  

Jazykový WocaBee šampionát 2021

Tento týždeň stále prebieha Jazykový WocaBee šampionát. Dnes sme riešili zadané úlohy aj  počas hodiny ANJ. Cez jesenné prázdniny majú žiaci 2. až 4. ročníka na DÚ splniť zadané balíčky slovíčok a nahrávať Wocapoints. Súťaž trvá do piatku 29. 10. 2021. Výsledky víťazov sa čoskoro dozvieme.

p. uč. Harmadyová

Vyhodnotenie anglickej medzinárodnej súťaže ENGLISHSTAR

Tento šk. rok 2020/2021 sme sa pripravovali aj na súťaž Englishstar, ktorá sa uskutočnila až 17. júna 2021. Svoje vedomosti z anglického jazyka si preverili 22 žiaci z 2. až 6. ročníka.

Aj napriek pandémii žiaci dosiahli výborné výsledky. 14 žiaci dosiahli vyše 80% úspešnosť a súťaže sa zúčastnili aj B. Gyenesová, I. Hornoková, S. Pojarová, P. Šinková, N. Chujacová, M. Foldesi, M. Polerecká a J. Kaszanyoczký. Celkový priemer súťažiacich v testovaní bol 84, 32 %. Odovzdávanie diplomov sa uskutoční v septembri, každý súťažiaci dostane diplom a žiaci, ktorí získali viac ako 80% dostanú diplom so zlatou medailou. Z každej kategórie z celkového počtu prihlásených žiakov budú vyžrebovaní traja najúspešnejší riešitelia. Držíme palce pri žrebovaní aj vecných cien a obdivovaného smartfónu😊

Všetkým žiakom, ktorí sa prihlásili do súťaže GRATULUJEME.

ĎAKUJEME za ich odvahu súťažiť v ANJ, usilovnosť, ochotu a snahu.

p. uč. Harmadyová

Lukáš Galko 2. 99%

Samuel Grečner 2. 98%

Alexia Day 2.   96%

Adam Gáfrik 2.  94%

Tobias Csontó 2. 94%

Šimon Dragúň 2. 94%

Priyanka Ramphul 3. 93%

Diana Dovičinová 4. 91%

Maximilian Rajnoha 3. 90%

Marek Ďurčinka 3. 87%

Samuel Turček 2. 87%

Laura Balogh 4.    85 %

Natália Pojarová 3. 84%

Lilien Gyenesová 4. 81%