iBobor

V dňoch  od 10. novembra  do 16. novembra  2020 sa žiaci našej školy zapojili do online informatickej súťaže Ibobor. Prvýkrát sa žiaci pripájali online nie zo školy, ale z domu. Hlavným cieľom súťaže bola podpora záujmu o IKT u všetkých žiakov. Úlohy boli zamerané na logiku, kombinatoriku, jednoduché programovanie.

Do súťaže sa zapojilo 96 žiakov II. stupňa základnej školy.

Úspešnými riešiteľmi v kategórii BOBRÍK  sa stali:

Simona Hrudková                              5.A                  96 bodov

Michal Čereš                                       5.A                  96 bodov        

Dominika Hudecová                           5.A                  96 bodov

Jan Kubíček                                        5.B                  96 bodov

Marek Földesi                                     5.B                  92 bodov

Janka Kóšová                                     5.B                  84 bodov

Terézia Majchráková                          5.A                  80 bodov

Rebeka Horňáková                             5.A                  76 bodov

Daniela Jakubíková                            5.A                  72 bodov

Sára Pripková                                     5.B                  70 bodov

Hana Kečkéšová                                 5.A                  60 bodov   z 96 možných bodov.

Úspešnými riešiteľmi v kategórii BENJAMÍN  sa stali:

Rebeka Vargová                                 6.B                  73,34 bodov

Lilien Jakubisová                               6.A                  65,34 bodov

Dominika Lovašová                           6.A                  57,68 bodov

Nina Földesiová                                  7.B                  57,35 bodov

Kamila Dinis                                       7.A                  57,35 bodov

Diana Mérésová                                 6.B                  54,69 bodov

Dávid Birner                                       7.B                  52,02 bodov

Tomáš Hnilický                                  7.B                  52,02 bodov z 80 možných bodov. 

Úspešnými riešiteľmi v kategórii KADET sa stali:

Šarlota Ella Stodolová                         8.B                  61,35 bodov   

Šimon Homoľa                                   8.B                  60,02 bodov

Lucia Földesiová                                 8.A                  57,35 bodov

Lucia Berkešová                                 8.A                  56,67 bodov

Martina Vojtková                               8.A                  56,02 bodov

Aimie Pomoziová                               8.A                  56,02 bodov

Alan Struhár                                       8.A                  54,69 bodov    z 80 možných bodov. 

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujem za chuť súťažiť, blahoželám k dosiahnutým výsledkom a teším sa na ďalší ročník.

Ing. Sylvia Verbovská, koordinátorka súťaže pre II. stupeň

Olympiáda v nemeckom jazyku

Záujem o vyučovanie nemčiny ako druhého cudzieho jazyka vo svete narastá. Na celom svete sa nemecký jazyk učí 15,4 milióna ľudí. Do popredia vystupuje najmä dôležitosť ovládať nemčinu pre ľahšie uplatnenie sa na pracovnom trhu doma i v zahraničí.

Na našej škole si svoje vedomosti a komunikačné zručnosti v nemeckom jazyku študenti overili účasťou v školskom kole olympiády v nemeckom jazyku. V náročných úlohách zužitkovali všetko, čo sa naučili nielen v školských laviciach, ale aj vďaka vlastnej skúsenosti z pobytu v nemecky hovoriacich krajinách, sledovaním programov v nemeckom jazyku, počúvaním hudby či  čítaním literatúry v nemčine.

Do okresného kola postúpili žiaci:

Aurel Kurali, 9. A, 1. miesto

Bibiána Šebová, 9. B, 2. miesto

Lukáš Bíňovský, I. GSV, 1. miesto

Kristína Šebová, IV. GSV, 1. miesto

Do krajského kola postúpila žiačka III. GSV Olívia Juhásová, 1. miesto.

Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov!

Mgr. Zuzana Lazarová

Najkrajšia vianočná pohľadnica

Žiacka školská rada  vyhlasuje 1. ročník výtvarnej súťaže Najkrajšia vianočná pohľadnica. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci 5.-9. ročníka.  Vaše vlastnoručne vyrobené pohľadnice čakáme do 18. 12. 2020. Pohľadnicu treba odfotiť a poslať na denisa.makusova@vincent-levice.sk. Všetky súťažné pohľadnice si starostlivo uschovajte a po návrate do školy budú vystavené na nástenke žiackej školskej rady.

Na výhercov čaká darčeková poukážka do Panta Rhei.

Školské kolo online olympiády v anglickom jazyku

Dňa 24.11.2020 sa uskutočnila online olympiáda v anglickom jazyku.

V kategórii 1A sa súťažiaci umiestnili nasledovne:

P. Štrbo – 1. miesto

P. Suchanská – 2. miesto

M. Murcin – 3. miesto

V tejto kategórii ešte súťažili S. Pojarová, N. Fojtíková, S. Pechová a R. Birčáková.

V kategórii 1B sa starší žiaci umiestnili nasledovne:

A. Vargová – 1. miesto

S. Horňáková – 2. miesto

R. Benčová – 3. miesto

V tejto kategórii ešte súťažili J. Klačko, M. Maďar, L. Magyarová, H. Bednárik, B. Šebová, O. Vavró a F. Barcík.

Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť v školskom kole online olympiády v anglickom jazyku!

Vyučujúce anglického jazyka: M. Ližbetinová, M. Kinčoková a V. Imre

Najusilovnejšia trieda z okresu v učení slovíčok

Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul je víťazom okresného kola jazykového šampionátu s WocaBee!
Žiaci z triedy 4. A získali prvenstvo v precvičovaní slovíčok v okrese Levice a postúpili do krajského kola.

V pondelok 9. novembra sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej súťaže v učení cudzích jazykov s názvom Jesenný WocaBee šampionát.

V druhom ročníku súťaže v precvičovaní slovíčok medzi sebou  súperili žiaci od základných škôl až po gymnáziá, a to nielen na Slovensku, ale aj v susednej Českej republike.
Šampionát prebieha v aplikácii na učenie cudzích slovíčok WocaBee, ktorá funguje online, takže žiakom nebráni v súťažení ani dištančná forma výučby.
Na Slovensku aj v Českej republike je do súťaže zapojených približne 45 000 žiakov.

V našom okrese sa najusilovnejšími žiakmi v prvom kole súťaže stali žiaci triedy 4. A (p.uč. Harmadyová).
Počas prvého týždňa šampionátu získali v aplikácii skvelý výsledok – ich priemerný denný počet bodov (tzv. WocaPoints) na žiaka bol v okresnom kole až 1283!
Stali sa tak okresnými WocaBee šampiónmi a postúpili do krajského kola, ktoré prebieha tento týždeň od 17. do 20. novembra 2020.
Držme našim žiakom palce, aby boli úspešní aj naďalej a prebojovali sa svojou usilovnosťou až do Česko-slovenského finále Jesenného WocaBee šampionátu v decembri.


Info o súťažiwww.wocabee.app/sutaz
Info o aplikácii WocaBee www.wocabee.app