Školská súťaž

Žiaci majú pri svojom vzdelávaní k dispozícii mnoho  pomôcok, či sú to učebnice, pracovné zošity a listy, príručky, slovníky. Lenže niekedy sa môže stať, že nie všetko je zrozumiteľné alebo pútavé pre našich žiakov. A preto sme chceli, aby nám sami ukázali, ako má podľa nich vyzerať správna učebná pomôcka. V rámci školskej súťaže sa pustili do ich vyrábania. Každý ročník sa venoval inej téme – malé a veľké písmená, vetné členy, ľudová slovesnosť, vývin slovenského jazyka a delenie slovnej zásoby. Žiaci v tých prácach zužitkovali svoje doterajšie vedomosti a aj nadobudnuté grify v jednotlivých témach, o ktoré sa rozhodli podeliť aj so svojimi spolužiakmi a kamarátmi. Všetky práce boli veľmi vydarené a tie najlepšie dostanú aj svoje miesto na školskej chodbe, aby slúžili svojmu účelu.

… a Slovo bolo u Boha…

Dňa 7. 4. 2022 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže ….a Slovo bolo u Boha… . Naši najúspešnejší súťažiaci postupujú rovno do krajského kola. Umiestnenie našich recitujúcich:

I. kategória

Poézia

1. miesto –  Karolína Drevená, II. B

Próza

  1. miesto – Tajana Struhárová, II. C
  2. miesto – Diana Bôžiková, II. B

II. kategória

Poézia

  1. miesto – Tímea Moravíková, IV. A

Próza

  1. miesto –  Michaela Chládková, IV. B

III. kategória

Próza

  1. miesto – Vivien Berkešová, VI. B
  2. miesto – Zuzana Bednáriková, V. B
  3. miesto – Terézia Majchráková, VI. A

Všetkým súťažiacim ďakujeme za nádherný zážitok a postupujúcim prajeme veľa šťastia a úspechov na krajskom kole!

Ocenenie úspešných riešiteľov v aplikácii WOCABEE

WOCABEE aplikácia na učenie slovíčok a fráz akéhokoľvek jazyka nielen ANJ patrí medzi TOP aplikácie a stala sa inovatívnym činom roka ocenená ministrom hospodárstva SR. Aplikácia sa používa v 9 krajinách Európy a používajú ju desiatky tisíc žiakov. Aplikáciu používajú aj ukrajinské deti pri výučbe slovenského jazyka.

Naši žiaci I. stupňa sa učili aj tento šk. rok  slovíčka online hravou formou, zdokonaľovali sa vo výslovnosti, mohli súťažiť medzi ostatnými žiakmi vo svojej triede a niektorí sa zapájali aj do súťaží každý mesiac, ktoré organizoval tím Wocabee. Aplikácia bola spustená na 6 mesiacov, teraz je už ukončená ocenením žiakov, ktorí veľmi usilovne pracovali a splnili všetky balíčky slovíčok, ktoré učiteľ zadal.

Gratulujeme.               

p. uč. R. Harmadyová

Školské kolo biologickej olympiády

Dňa 21.3. 2022 (v pondelok) sa uskutočnilo online školské kolo biologickej olympiády.

Zúčastnilo sa jej dvanásť žiakov z našej školy. Osem žiakov bolo zo siedmeho ročníka a štyria boli zo šiesteho ročníka. Desať žiakov bolo úspešných riešiteľov.

Dve žiačky Lilien Jakubisová (7.A) a Emma Kádárová (7.B) postupujú do krajského kola.