Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Návrh žiackej knižky

Najkrajšie návrhy obalov žiackej knižky sa podarili týmto žiakom: Juraj Hudec, IV. A, Filip Buda, IV. A, Liliana Trňanová, III. A. Šikovní žiaci sa potešili vecnej odmene a ich práce postúpili do celoslovenského kola, v ktorom najlepšie práce budú spoločnosťou Ševt použité ako obaly žiackych knižiek v budúcom školskom roku.

I.miesto v okrese a III. miesto v kraji vo WocaBee

Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul je víťazom okresného kola jazykového šampionátu s WocaBee!

Žiaci z triedy 4. A získali I. miesto v precvičovaní slovíčok v okrese Levice a 3. miesto v krajskom kole. 4. A sa stala okresnými WocaBee šampiónmi a krásne sa prebojovala svojou usilovnosťou a súťaživosťou až na 3. mieste v nitrianskom kraji. Žiaci získali okrem diplomu aj 25 % zľavu pre triedu 4. A.

Gratulujeme!

p. uč. Harmadyová

Online okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 13. 01. 2021 sa víťazi školského kola OAJ, zúčastnili online okresného kola olympiády v anglickom jazyku.

P. Štrbo zo VII. B súťažil v kategórii 1A.

A. Vargová z IX. B. súťažila v kategórii 1B a je úspešnou riešiteľkou online OK OAJ.

Ďakujeme obom súťažiacim za reprezentáciu našej školy počas dištančného vzdelávania.

M. Ližbetinová a D. Makušová, vyučujúce ANJ

Školské kolo Pytagoriády

V dňoch 9. a 10. decembra 2020 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády aj na našej škole. Žiaci z kategórie P3 a P4 riešili úlohy v škole , pretože na prvom stupni prebehalo vyučovanie prezenčne. Keďže na druhom stupni prebiehalo vyučovanie dištančne, žiaci v kategórii P5 – P8 riešili úlohy v rámci svojej kategórii online z domu.

Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov o víťazstve rozhoduje aj čas, za ktorý súťažiaci vypočíta dané príklady. Žiaci riešia 15 úloh počas 60 minút. Úspešným riešiteľom sa stáva súťažiaci, ktorý získa za riešenie úloh 10 a viac bodov.

Úspešní riešitelia v Kategórii P3:

Trieda 3.A :   I.Bridišová – 25b, J. Kaszanyoczký – 21b, V. Pástorová – 20b.

Trieda 3.B:  J. Hrubý – 22b.

Úspešní riešitelia v Kategórii P4:

Trieda 4.A : J. Hudec- 15b,  S. Lovaš – 12b

Trieda 4.B: T. Krištof- 18b, A. Kubiš- 18b, L.  Kubáň- 17b, Z. Bednáriková- 16b, O. Imreová- 15b

Úspešní riešitelia v Kategórii P5:

Trieda 5.A: T. Herdová – 19b, D. Hudecová – 17b, D. Šmodrková – 11b

Trieda 5.B: M. Fӧldesi– 20b, J. Kóšová – 17b,

Úspešní riešitelia v Kategórii P6:

Trieda 6.B: D. Cintula – 20b, R. Vargová -20b, L. Šuhalová -13b

Úspešní riešitelia v Kategórii P8:

Trieda 8.A: L. Gudanek – 24b, L. Fӧldesiová – 17b

Trieda 8.B: Š. Homola – 14b, Š.E. Stodolová – 12b

Úspešným riešiteľom blahoželám a všetkým  ďakujem, že našli chuť aj v tejto pandemickej situácii zasúťažiť si a potrápiť svoje bunkové závity počítaním matematických úloh.

Mgr. A. Kováčová