Súťaž „Spievajme Pánovi“ 

Dňa 21.5.2024 sa uskutočnila diecézna spevácka súťaž „Spievajme Pánovi“ na Novej Bani. Zúčastnili sa jej naše tri žiačky: Hana Švecová – 2.A, Simona Polakovičová – 4.C a Nela Belická – 8.A. Aj keď sa nám žiadne miesto neušlo, deň sme si užili, zaspievali sme nášmu Pánovi a ako sladkú bodku za súťažou sme si dali zákusok a mohli sa vybrať na cestu naspäť. Videá na našom facebooku …

Okresné kolo súťaže mladých záchranárov

Vo štvrtok 16. mája 2024 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže mladých záchranárov civilnej
ochrany.
Našu školu reprezentovalo družstvo ôsmakov v zložení Dominik Foťko, Samuel Valkovič,
Daniela Jakubíková, Simona Hrudková.
Na súťažnej trati si okrem vedomostí v testoch súťažiaci vyskúšali zručnosti v predchádzaní
požiarov, v poskytnutí prvej pomoci, v orientácii v prírode a v prípade mimoriadnych
udalostí.
Po sčítaní bodov boli vyhlásené výsledky a naše družstvo obsadilo krásne 1. miesto a získalo postup do krajského kola v Nitre.
Žiakom k úspechu blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

Slávik Slovenska 2024

Dňa 10.5.2024 sa uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2024. V tomto kole nás reprezentovali žiačky: Paulína Barátová (2.B), Sabína Petrášová (4.C) a Janka Kóšová (8.B). Síce sa nám nepodarilo umiestniť avšak dievčatám to išlo vynikajúco. Veď sa na to pozrite.