Súťaž WocaBee

Aj v tomto školskom roku sa žiaci z 3.A a 4.C triedy pravidelne prihlasovali do aplikácie WocaBee a riešili balíky anglických slovíčok. Posledné spočítanie bodov nám ukázalo rebríček prvých troch najúspešnejších žiakov z týchto tried. Tu sú ich mená: 

3.A trieda

1.miesto – Kristínka Klimová

2.miesto – Marco Peter Hudec

3.miesto – Terezka Hudecová 

4.C trieda 

1.miesto – Samko Grečner

2.miesto – Simonka Jakubíková

3.miesto – Carmen Gondec 

Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme 👏🏻

Mestská športová olympiáda

Dňa 24.05.2023 sa uskutočnila Mestská športová olympiáda základných škôl, na ktorej nesmeli chýbať ani žiaci našej školy.  Po náročných bojoch v jednotlivých disciplínach sme ako škola obsadili 5.miesto. Súťažilo sa v disciplínach atletika, futbal, basketbal, volejbal, stolný tenis, tenis, vybíjaná, plávanie. Najvýraznejšie úspechy sme zaznamenali v tenise, kde v oboch kategóriách chlapcov aj dievčat, obsadili 1. a 2. miesto žiaci našej školy (1.Tobias Csonto, 2. Simon Lovaš / 1. Daniela Jakubíková, 2.Simona Hrudková). Prvé miesta vo svojich disciplínach vybojovali aj Martin Trpiš v skoku do diaľky a takisto Šimon Berkeš v disciplíne plávanie. Všetkým žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.  

Majstrovstvá Nitrianskeho kraja ZŠ v plaveckom trojboji:

Kategória 3. roč.: 

2. miesto –  Viktória Grigerová

3. miesto – Tamara Kováčová

Kategória 4. roč.:

1. miesto Natália Šípošová

Štafeta 4×25 m:

 2. miesto – Viktória Grigerová, Tamara Kováčová, Natália Šípošová, Natália Trhanová

Mini vodné pólo mix:

2. miesto – Csontó T., Černák F., Grigerová V., Kováčová T., Kronková M., Kurina B., Lakatoš Š.,  Pokoracký O., Poláčik J., Šípošová N., Trhanová N.

Florbalový turnaj žiakov

Dňa 19.05.2023 sa uskutočnil florbalový turnaj žiakov 3. a 4. ročníkov základných škôl v telocvični T-18 v Leviciach. Organizátorom turnaja bol Športový klub FBC Levice. Turnaj sa odohral za účasti 6 družstiev.  Cieľom turnaja bolo vyčariť úsmev na detských tvárach a ukázať im radosť z pohybu.
Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci:  Grečner S., Kusý M., Palkovič Mi., Hrubý J., Jurík M., Chládek E., Janó M., Kollár P., Galko L.