Pochvalné uznanie v súťaži OBCHODU BUDÚCNOSTI – FUTURO REKLAMY

SAMO (Slovenská aliancia moderného obchodu) vyhlásila celoslovenskú súťaž „Obchod budúcnosti“. Do projektu sa zapojili žiaci 8. B. Cieľom projektu bolo kreatívne spracovať víziu obchodu budúcnosti. Žiaci vytvoril krátke „FUTURO REKLAMY“. SAMO našim žiakom za prevedenie FUTURO REKLÁM udelila diplom a pochvalné uznanie. Zaradili sme sa medzi 3. najúspešnejšie tímy na Slovensku.

Ypsilon – slovina je hra

Slogan súťaže Ypsilon – slovina je hra pochopili a skúsili aj naši žiaci. Naši žiaci si svoje sily
zmerali v teste. Medzi zapojenými žiakmi sme mali naozaj fantastické výsledky – 2 žiaci
dosiahli plný počet bodov. Každý žiak bol odmenený diplomom a perom a žiaci s plným
počtom bodov získali aj športový vak.

Školské kolo Biblickej olympiády

Dňa 26. 1. 2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády, ktorého sa zúčastnilo 7 žiakov a žiačok z II. stupňa ZŠ. Gratulujeme postupujúcim, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach.
1. miesto: Terézia Majchráková (VII.A)
2. miesto: Jakub Kaszanyoczký (V.A)
3. miesto: Sofia Pechová (VIII.A)

Všetci traja postupujú do dekanátneho (okresného) kola, kde vytvoria spoločné družstvo. Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť.

Najkrajšia vianočná pohľadnica

Hoci sú už Vianoce za nami, zostala nám ešte na dnes milá povinnosť, a to vyhlásenie víťaza o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu.

Veľmi sa tešíme zapojenosti a záujmu o túto súťaž.

Do súťaže sa zapojilo mnoho žiakov so svojimi pohľadnicami, rozhodovanie bolo ťažké, víťazi sú nasledovní žiaci:

1. miesto – Zuzana Bednáriková – 6. ročník

2. miesto – Diana Birnerová – 6. ročník

3. miesto – Terézia Majchráková – 7. A

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 19. 01. 2023 sa víťazky školského kola OAJ, zúčastnili okresného kola olympiády v anglickom jazyku.

J. Kóšová zo VII. B súťažila v kategórii 1A.

P. Suchanská z IX. A súťažila v kategórii 1B a je úspešnou riešiteľkou okresného kola OAJ.

Ďakujeme obom žiačkam za reprezentáciu našej školy.

M. Ližbetinová a M. Dohňanská, vyučujúce ANJ