Prvé dni v škole – s radosťou a úsmevom…

Školský zvonec odzvonil prázdninám!
Triedy sa zaplnili školákmi a na chodbách sa ozýva detská vrava.
Pre prváčikov sa dni zábavy, oddychu a detských hier vymenia za školské povinnosti. Ale naši prváci sa toho neboja. Zoznámenie so školou už majú za sebou a dnešný vstup do tried – s aktovkou na pleciach – bol preto smelší a radostnejší.
Na úvodnej hodine boli pozorní, pekne odpovedali, vypracovali prvý pracovný list a dokonca si aj zatancovali a zaspievali. Takto sa prváčikom začal školský život.

LETNÁ ŠKOLA 2021 – Deň piaty, piatok 27. augusta 2021

Dnes k nám do školy zavítali dobrovolníčky z červeného kríža. Na úvod sme mali krátku prezentáciu, v ktorej sme sa dozvedeli o vzniku a dôležitosti červeného kríža. Taktiež sme si zopakovali základné  telefónne čísla ako je 150, 155, 158, 112. Deti dostali  aj  pomôcku na lepšie zapamätanie si čísel napríklad 158 (ako putá), 155 ( ako vozík), 150 (ako koleso). Dobrovoľníčky  z červeného kríža sa pýtali detí aké majú skúsenosti s podávaním prvej pomoci. Viedli s deťmi rozhovor. Po prezentácii sa deti rozdelili na dve skupiny. V jednej skupine si deti vyskúšali resuscitáciu a v druhej skupine si mali možnosť vyskúšať obväzovanie rán. Deťom sa aktivity veľmi páčili. Obohatili sa o nové poznatky a v prípade nebezpečenstva alebo ohrozenia života už budú vedieť ako zareagovať.

Posledné poobedie v letnej škole sme začali slávnostným odovzdávaním diplomov. Deti boli veľmi šťastné a spolu sme si zrekapitulovali náš úžasný týždeň. Po odovzdaní diplomov sme sa presunuli do telocvične, kde si deti prevzali sladkú medailu. Potom sme si spolu zatancovali na piesne, ktoré sme sa počas tohto týždňa spolu naučili. Poslednou spoločnou aktivitou bolo vylúštenie krížovky, ktorá pozostávala z otázok týkajúcich sa letnej školy a nových dobrodružstiev, ktoré sme spoločne zažili. 

LETNÁ ŠKOLA 2021 – Deň štvrtý, štvrtok 26. augusta 2021

Štvrtý deň letnej školy sme sa vybrali na výlet do zveroparku. Ráno sa už deti nevedeli dočkať a boli plný očakávaní, čo im tento deň prinesie. Vzali sme si balíčky plné jedla a ,,hor sa“ na výlet za zvieratkami. Keď sme vystúpili z autobusu, deti nevedeli čo si skôr všímať. Tu boli srnky, tam zas králiky, povyše zas korytnačky, pštrosy a mnoho iných zvierat. Keď sme načerpali nové sily z chutnej desiaty, vybrali sme sa podľa mapy za zvieratkami. Videli sme toho naozaj veľmi veľa, niektoré zvieratká sme dokonca mohli i nakŕmiť.  Mnoho atrakcií, akými bola 5 metrová šmykľavka, bludisko dokonca i drevené zvieratá upútali detské srdiečka. Dokonca sme zažili i cestu zverokukom, mnoho zvieratiek sme mohli i pohladiť a byť pri nich úplne blízko. Deťom oči len tak žiarili a tento deň sa im nesmierne páčil. I keď nás počasie trochu zaskočilo, náladu sme si nenechali pokaziť a v autobuse sme si aj zaspievali. Bolo nám jednoducho výborne a prežili sme naozaj krásny požehnaný deň plný zážitkov a zábavy.