Napísali o nás…

Naša škola sa objavila na stránkach časopisu Madam Eva. Článok sa bližšie venuje inkluzívnemu vzdelávaniu o ktorom sa vyjadrila aj naša pani riaditeľka: „Inklúzia je o všetkých deťoch, bez inklúzie v budúcnosti nebude žiadna škola vedieť fungovať hlavne v zmysle súčasných spoločenských udalostí. Aj dieťa z dobrej harmonickej rodiny potrebuje prejsť do rovnako harmonickej školskej rodiny. A obzvlášť, ak dieťa z takejto harmonickej rodiny nepochádza, potrebuje nájsť harmóniu a oporu v škole.“  Vďaka Nadácii Volkswagen môžeme na ceste k inklúzií ďalej napredovať.  

Predprázdninové dni v 3.A triede

Posledné dni v tomto školskom roku sme si ako trieda spoločne užili. Navštívili sme Zveropark, kde sme mnohí ešte neboli. Najväčšia zábava bola kolobežkovanie a korčuľovanie na ihrisku, alebo spoločná zmrzlina v meste. Boli to dni plné zábavy, smiechu , čo utužilo aj naše kamarátstva v triede. Včera sme sa rozbehli na prázdniny, ktoré si užijeme s rodinami a v septembri sa opäť stretneme v našej škole. Všetkým prajeme pekné leto plné oddychu a pekných zážitkov.

Kolektív 3. A triedy

1.A – školský zvonček zvoní…

Čoraz teplejšie dni a vysvedčenia v rukách sú znakom, že mojim prváčikom odzvonil zvonček, ktorý veselými pesničkami vždy deti potešil. Šlabikár, matematika, pracovné zošity a iné učebnice ich sprevádzali 10 mesiacov na ceste získavania nových vedomostí. Urobili veľký krok dopredu. Zvládli ste to. Blahoželám! Ďakujem rodičom za trpezlivosť, ochotu, pomoc, láskavosť pri písaní domácich úloh a iných povinnostiach. Veľké ďakujem za spoluprácu. Deti nechali za sebou školskú bránu a začínajú prázdniny. Čas, na ktorý sa všetci tešia. Želám vám všetkým dni plné oddychu, príjemné chvíle strávené s rodinou, kamarátmi a krásne letné dni.

Triedna učiteľka: Mgr. Erika Pachingerová