Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 25.11.2021 sa uskutočnila olympiáda v anglickom jazyku.
V kategórii 1A sa súťažiaci umiestnili nasledovne:

1. miesto Dominika Kopernická, 2. miesto Lukáš Kováčik, 3. miesto Laura Ch. Nzewi

V kategórii 1B sa starší žiaci umiestnili nasledovne:

1. miesto Paula Suchanská, 2. miesto Laura Magátová, 3. miesto Viktória Bôžiková

Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť v školskom kole olympiády v anglickom jazyku. 
PK CJ

Ako sa máte?

S otázkou „ako sa máte?“ často navštevujem triedy na našej základnej škole. Aj keď je táto otázka v našom živote častá, znamená viac ako si myslíme. Touto otázkou môžeme niekomu urobiť krajší deň, či vyjadriť mu to, že sme tu pre neho.

Už od minulého školského roka sa so žiakmi rozprávame na rôzne zaujímavé témy, inak tomu nie je ani tento školský rok. Je dôležité zamerať sa spolu na témy ako je šikana, kyberšikana, bezpečie na internete, stres, a iné témy, s ktorými sa žiaci môžu vo svojom živote stretnúť. Spolu a hlavne hravou formou vždy získame vedomosti o téme, ktoré môžu využiť. Snažím sa, aby boli aktivity vždy pre žiakov zaujímavé, hravé a aby sme si takýmto spôsobom spolu aj oddýchli a prišli na iné myšlienky.

Školský sociálny pedagóg   

Anglický jazyk vo vyučovaní regionálnej vlastivedy

V druhom ročníku základnej školy využívame na hodinách regionálnej vlastivedy metódu CLIL, ktorá sa zameriava na prepájanie cudzieho jazyka v nejazykových predmetoch. V našom prípade prepájame anglické slovíčka s témami regionálnej vlastivedy.

Na jednej takejto hodine sme sa snažili orientovať v priestore pomocou štyroch svetových strán. Mali sme k tomu pomôcky – kompas a buzolu. Vedeli sme, že červená šípka na nich vždy smeruje na sever. Ale prečo potom ukazuje na písmenko N? No jednoducho preto, lebo N je označenie pre anglické slovíčko NORTH, čo v preklade znamená sever.

Okrem písmenka N boli na prístrojoch aj písmenká S (south) pre juh, E (east) pre východ a W (west) pre západ.

Žiaci si potom v skupinkách vyskúšali prácu s buzolou. Ich úlohou bolo zistiť, kde je sever. Museli sa zamerať na červenú šípku a písmenko N. Nakoniec všetci žiaci ukazovali jedným smerom, na sever.

Mgr. Veronika Imre