ŠKD- 1.A 

Pri príležitosti mesiaca knihy sa prváci vybrali do školskej knižnici. Tu ich privítala pani učiteľka Luknišová, kde im predstavila krátkou prednáškou knižnicu.

V knižnici sa deti dozvedeli ako funguje knižnica, podľa čoho sú knihy zoradené a všetko potrebné, čo by mal malý čitateľ o knižnici vedieť. Nebolo to však iba o rozprávaní, ale deti si to mohli aj vyskúšať. Taktiež mala pre nich pani učiteľka pripravené množstvo zaujímavých aktivít.

Deti boli veľmi šikovné, aktívne a všetko zvládli na jednotku. Z knižnice odchádzali nadšení s novými vedomosťami o knižnici.

Výlet – lesná škola – Somoskö

V rámci projektu „Lesníci pre zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti“ sa siedmaci zúčastnili výletu do Maďarska. Najprv sme navštívili hrad Somoskö, kde sme spoznali históriu hradu, geologickú stránku hradu a videli rôzne zaujímavosti ako napríklad kamenný vodopád a kamenné more, ktoré sú výsledkom sopečnej činnosti. Neskôr sme sa krátkou túrou presunuli na chutný obed. Po obede sme si pozreli lesnú školu a navštívili múzeum geológie a geopark. 

Milí pedagógovia a zamestnanci školy,
pri príležitosti nášho dnešného sviatku Vám srdečne ďakujeme, že trpezlivo rozširujete vedomostný obzor našich detí, žiakov a študentov, vediete ich ku kresťanským hodnotám a spoločne sa tešíte z dosiahnutých úspechov našej školy. Vybrali ste si veľmi náročnú a zodpovednú prácu a preto Vám prajeme veľa Božích milostí.
S úctou
vedenie školy