Učíme sa anglické slovíčka a súťažíme s aplikáciou WocaBee

Aj tento školský rok sa učíme anglické slovíčka pomocou aplikácie WocaBee, ktorá výrazne pomáha učiť sa slovnú zásobu rýchle, jednoducho a efektívne. Zapojili sa do celoslovenskej súťaže WocaBee JESENNÝ ŠAMPIONÁT, ktorý prebieha tento týždeň od 9. 11. 2020 do 13. 11. 2020.Triedy, ktoré nahrajú najviac WocaPoints (v prepočte na žiaka) postupujú do krajského kola!V žrebovaní o hodnotné ceny 16.11.2020 sme automaticky, ktorí máme predplatenú verziu aplikácie. Držíme
Čítať viac…

Tretiaci a iBobor 2020

I keď je informatická výchova pre tretiakov jeden z nových predmetov, dňa 10. 11. 2020 sa zúčastnili informatickej súťaže iBobor. Boli zaradení do súťažnej kategórie Drobci. Táto online súťaž chce nabádať žiakov pozitívne využívať informačné a komunikačné technológie a tiež ich posmeliť, aby pri učení využívali  kreatívne moderné technológie. Uvidíme, ako sa žiaci popasovali s danými úlohami a koľkí z nich budú úspešnými riešiteľmi danej
Čítať viac…

III.A – sviatok Všetkých svätých

S deťmi z III.A sme si spoločne vytvorili svietniky na sviatok Všetkých svätých. Aktivitu sme ukončili modlitbou a spomienkou na milovaných, ktorí už s nami niesu.

Inkluzívny tím v základnej škole

Od septembra školského roka 2020/2021  v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II pôsobí v škole inkluzívny tím pozostávajúci zo školskej špeciálnej pedagogičky (Ivana Drangová), sociálnej pedagogičky (Kristína Števková), asistentiek učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (Lucia Obertová, Adriána Miedzgová, Lenka Reguľová a Andrea Tolnaiová). Inkluzívny tím sa venuje nie len žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale v duchu inklúzie  všetkým žiakom.
Čítať viac…

Opatrenia pre žiakov ZŠ od 4.11.2020

Vážení rodičia, na základe usmernenia MŠ, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania Vás chceme informovať o tých, ktoré budú na našej škole platné od 4.11. 2020 (streda). Na prvom stupni ZŠ (1. až 4. ročník) bude prebiehať vyučovanie v bežnom režime podľa platného rozvrhu hodín. Prevádzka ŠKD bude prebiehať tak ako doteraz, čiže od 7,00 hod. do 17,00 hod.. Pred
Čítať viac…

Využívame nové moderné pomôcky!

Aj keď sú v týchto dňoch v škole iba žiaci 1. stupňa ZŠ, vyučovacie hodiny si užívajú naplno. Zvlášť po tom, ako začali prichádzať objednané nové učebné pomôcky. Škola ich zakúpila pre 1. stupeň ZŠ na obohatenie a skvalitnenie vyučovania. Žiaci si už niektoré vyskúšali na hodinách slovenčiny, matematiky, prírodovedy či vlastivedy. Model slnečnej sústavy, magnety, buzoly, hodiny i hracie kocky potešili všetkých!
Čítať viac…

Nebo v škole

Dnes bol výnimočný deň! Privítala nás otvorená nebeská brána, dokonca aj so svätým Petrom. Stretli sme našich svätých patrónov, s ktorými sa deti oboznamovali v októbri na hodinách katolíckeho náboženstva. Bolo krásne počúvať príbehy svätcov z úst žiačikov a uvedomovať si spoločne ich vieru, životný príklad, silu orodovania a ochranu. Ďakujeme rodičom, že si svojou pomocou deťom  tiež pripomenuli význam nebeských patrónov.