Školské emailové účty

Milí žiaci, vážení rodičia z dôvodu zabezpečenia jednotnej komunikácie v rámci školy a v prípade potreby, z dôvodu zabezpečenia vyučovania na diaľku, zriadila naša škola emailové účty pre všetkých žiakov základnej školy. Emailové účty nie sú náhradou za EduPage. Emailové účty sú zriadené na doméne @ziak.vincent-levice.sk v rámci využívania služieb nástrojov Google Suite, vydávaných spoločnosťou Google. Spoločnosť Google garantuje, že spracovávanie všetkých osobných údajov vykonáva v súlade s nariadením GDPR.
Čítať viac…

Prešli rôčky, prešli dníčky, už ideme do školičky! I. A

Nedočkaví prváčikovia už majú za sebou prvé školské dni. Pracujú s radosťou, spoznávajú školu, predmety, nových kamarátov. Prajeme im, aby im úsmev a nadšenie vydržalo dlhé školské roky! Mgr. Šabíková

Ponuka krúžkov 2020 – 2021

Ukončenie Letnej školy

Posledný deň Letnej školy sa uskutočnil absolvovaním celodenného výletu. Ráno po príchode do školy nám tety kuchárky nabalili balíčky s obedom a vyrazili sme na hradné nádvorie. V priestoroch hradu sme sa rozdelili na dve skupiny. Prvá skupina si pozrela zostrojené exponáty stavebnice Merkur, no nezostalo iba pri pozeraní, sami sme si zo stavebníc niečo poskladali. Druhá skupina sa medzi tým presunula do
Čítať viac…

Letná škola- 4.deň

Ďalší skvelý deň za nami. Okrem zopakovania vedomosti z matematiky, slovenského jazyka a čítania, sme si zahrali sluchové pexeso, matematické bingo, pozreli rozprávku s kvízom o Krištofovi Kolumbusovi, ušili levanduľové vrecka, uvarili puding a vyšantili sa na školskom dvore 😊

Organizácia vyučovania prvého dňa školského roku 2020/2021

– žiaci nastupujú do školy dňa 2. septembra (streda) – vyučovanie sa začína o 8.00 hod. – zákonný zástupca žiaka musí pred prvým príchodom žiaka do školy odovzdať dva dokumenty: = Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka pred     začiatkom nového školského roka, = Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. – dokumenty môže odovzdať pri vrátnici školy buď zákonný zástupca, alebo samotný žiak
Čítať viac…

Letná škola- 3.deň

Ani sme sa nenazdali a už je za  nami 3.deň Letnej školy. Hravou formou sme si zopakovali matematiku, slovenský jazyk, čítanie. Potrápili sme si aj svoj ,,mozoček“ v logických hrách. Uvarili sme si skvelý puding, naučili sa správne triediť odpad, spoznali  Johanku  z Arku, zasúťažili  v kvíze a oddýchli si na školskom dvore 😊