3.A a jej šikovní žiaci

Takto sme spolu trávili školský rok 2020. Spoločne Vám prajeme šťastné, veselé Vianoce a šťastný nový rok. Pokojné sviatky, veľa zdravia a Božieho požehnania. Tešíme sa spoločne na rok 2021. ️

Predsviatočný čas v II.A

Všetci sa tešíme na krásne sviatky v roku – Vianoce. S deťmi sme sa rozhodli, že si začneme tvoriť vianočné výrobky. Vyrábali sme vianočné stromčeky, anjelikov a samozrejme sme sa stihli aj zahrať. Náš spoločný čas v školskom klube sa snažíme využívať vždy naplno. p. vychovávateľka a žiaci 2.A

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Ako veľké srdce ukážeš malým skutkom

Adventné obdobie je čas pokoja, pokory, hľadania hlbokých myšlienok a skutkov, ktorými môžeme urobiť radosť iným. Nemusia to byť veľké a drahé dary, môže to byť aj celkom malý skutok. Taký, ktorým myslíme na niekoho slabšieho, komu tým spravíme radosť. Žiaci v II.B triede sa spolu s triedou MŠ Mravčeky rozhodli tento rok myslieť na deti v Detských domovoch. Ich
Čítať viac…

Matematika nás baví!

Aj keď je matematika v treťom ročníku náročná, my ju zvládame! Počítame, hráme sa, riešime zaujímavé úlohy Pytagoriády. Aj s trojcifernými číslami si vieme poradiť. Dokážeme sa v nich orientovať na číselnej osi, porovnávať ich a rozkladať. Vo svojej predstavivosti  a matematických schopnostiach sa stále zdokonaľujeme. Vaši tretiaci

Šikovná 3.A spoločne vyrábala jemné pohľadnice na Vianoce pre svojich blízkych

Erasmus – GREEN. Simoneta sa stala výkonnou riaditeľkou firmy

Takto pred rokom – od 8 do 15. decembra 2019 – bolo 7 detí a 2 učitelia v Portugalsku na prvej mobilite projektu GREEN. Zoznámili sa s projektovými partnermi, spoznali školu v Paredes, začali spoločne pracovať na vytvorení svojej žiackej firmy… A potom to prišlo… pandémia Covid 19 zasiahla celý svet, všetky školy, všetky projekty a samozrejme aj tie naše „erasmové“ sa zastavili. Portugalsko bolo prvým
Čítať viac…