Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

5. novembra 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Súťažilo sa v troch kategóriách. Víťazka C kategórie postupuje do okresného kola, ktoré sa bude konať 27. 11. 2019, a víťazi A a B kategórie postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať 13. 2. 2020. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom držíme palce v ďalších kolách. Výsledky: A kategória (3.
Čítať viac…

I. oddelenie ŠKD

Október sa u nás v družine niesol v znamení úcty k starším. Tento mesiac sme si pripomenuli aké potrebné je prejavovať lásku svojim starým rodičom, ktorí tu vždy pre nás boli, podali nám pomocnú ruku a odovzdali svoje životné skúsenosti. Okrem divadielka si prvé oddelenie pripravilo pre starých rodičov aj malý darček v podobe srdiečka s básničkou. p. vychovávateľka a žiaci prvého oddelenia

Október v školskom klube v 2.A

Október – mesiac úcty k starším si pripomíname každý rok… Rozprávaním o zážitkoch so starými rodičmi – o majstrovaní v dielni so starkým, o vypekaní so starkou… Je vzácne, keď si bohatstvo múdrosti a skúseností, ktoré majú naši starší, vážime a učíme sa od nich. Aj naši druháci si uvedomujú, že v starých rodičoch majú poklad. Svoju úctu a vďaku k nim
Čítať viac…

Život v III. oddelení ŠKD

Ani sme sa nenazdali a už ubehli dva mesiace, čo sa spolu stretávame v školskom klube. Zažili sme spolu veľa zábavy, ale aj karhaní.  Zahrali sme sa, ale aj naučili. Keďže sme veľmi šikovní, tak sa nám podarilo vyrobiť veľa krásnych výrobkov. V septembri sme nezabudli na patróna našej školy sv. Vincenta de Paul a v októbri na Pannu Máriu ružencovú. Cez pár fotiek vám
Čítať viac…

Dva mesiace v školských laviciach…

Máme za sebou druhý mesiac v školských laviciach. Dosť sme sa toho naučili a baví nás to. Dobre sa poznáme, pomáhame si, hráme sa, učíme, zabávame, je nám super v prvej triede!  

„…a Slovo bolo u Boha…“

24. októbra 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili školského kola recitačnej súťaže „…a Slovo bolo u Boha…“. Poslaním súťaže je rozvíjať záujem o kresťanskú literatúru a prehlbovať k nej vzťah prostredníctvom práce s textami. Súťaže sa zúčastnilo 25 žiakov 1. – 9. ročníka. Sme vďační za každý jeden prednes. Samozrejme, víťazom školského kola gratulujme a držíme palce v krajskom kole.
Čítať viac…

Zdravie – starajme sa oň, máme ho len jedno

Keďže 16. október je označovaný ako Deň zdravej výživy, aj my sme si ho pripomenuli a venovali sa celý tento týždeň rôznym aktivitám zameraným na podporu zdravia a zdravého životného štýlu. Naše aktivity boli rozdelené na všetky dni v týždni. Každé ráno sme začínali okrem modlitby aj rannou rozcvičkou, žiaci počas celého týždňa doma hľadali, zbierali jesenné plody a vytvárali z nich doslova umelecké diela.
Čítať viac…