Oznam školskej jedálne

Oznamujeme stravníkom, že od 1.4.2023 dochádzka k zmene odhlasovania
a prihlasovania na stravu.
Zmeny bude možné vykonávať len cez aplikáciu Edupage ráno do 7.20 h aj
v aktuálny deň.
Odhlasovanie telefonicky, SMS a email-om už nebude možné.
Prosíme stravníkov a rodičov, aby dodržiavali uvedenú zmenu, nakoľko máme veľký
počet stravníkov (od 1.5.2023 nabiehajú „obedy zadarmo“ – informácie budú
zverejnené do 3.4.2023) a z personálnych dôvodov nie je možné každé ráno robiť
toľko zmien v systéme.
Ďakujeme za pochopenie.

Deň vody v triedach, na 1. stupni

V 1. A triede si žiaci pozreli kolobeh vody, hrali interaktívnu hru o vode, prišli v modrom oblečení a vyrábali čelenky, labyrinty, kvapky…

V triede 1. B si pripomenuli Deň vody nasledovne: Na tabuli boli pripravené rôzne cvičenia zo SJL a MAT s témou VODA. Prečítali sme si príbeh o Kvapke Katke a tvorili úlohy k danému článku. Rozprávali sme si, aká je voda veľmi dôležitá a vytvorili sme plagát, kde všade vodu používame. Žiaci nakoniec dostali pekné medaile.

Trieda 1.C si pripomenula deň vody, 22.3. Spoločne si pozreli krátke video o kolobehu vody, následne si spolu vyrobili veľkú kvapku a viedli rozhovor o vode, aká je pre nás dôležitá a vzácna.

Spomínané aktivity si môžete pozrieť na fotkách, ako aj činnosti ostatných tried.

Druhý turnus korčuliarskeho kurzu

Tento týždeň ukončili druhý turnus korčuliarskeho kurzu žiaci I.B a chlapci z I.C.
Všetkým prváčikom patrí veľká pochvala za zvládnutie a poďakovanie patrí aj
milým trénerom, ktorí našich korčuliarov počas celého týždňa viedli a niektorým
pomohli aj prekonať strach z ľadovej plochy. Mnohí z prváčikov sa postavili na
korčule prvýkrát. Bola svalovka a z očka vypadla aj slzička , ale na konci kurzu
mali všetci v ruke diplom a sladkú odmenu za zaslúženú námahu. Taktiež chceme poďakovať aj rodičom , ktorí si našli čas a prišli povzbudiť a pomôcť.

„Anglický čaj o piatej“ na JAS-ke

Krásny čajový porcelán, tradičný anglický čaj s mliekom, drobné pochúťky, konverzácia v anglickom jazyku a príjemná spoločnosť sú typické pre anglický čaj o piatej. Na vyučovacej hodine JAS (Jazykovej a spoločensko-kultúrnej výchovy) žiaci 8. A a 8. B ochutnali anglický čaj s mliekom, ovocný koláčik a pripravili si klasické anglické vajíčkové, uhorkové a šunkovo-syrové sendviče.