Erasmus „Let’s explore the world“

Naši deviataci zahájili dnes aktivity na projekte Erasmus „Let’s explore the world“ v Taliansku. Prišli tam spolu so žiakmi z Estónska, Francúzska a Českej republiky. 

Dostalo sa im vrúcneho privítania, po ktorom nasledovalo prezentovanie svojich krajín, didaktické a zoznamovacie hry. Deň sme ukončili návštevou  školy a Mestského úradu v blízkom mestečku Salussolo.