Školský podporný tím na škole

Počas celého roka sme sa venovali žiakom v jednotlivých triedach. Spolu so žiakmi sme objavovali svet vhodného správania, vzájomného porozumenia, budovania vzťahov v triede, prijatia našej odlišnosti, vzájomný rešpekt a tiež mnoho iného. Žiakom sme sa venovali podľa potreby aj individuálne. No neboli sme tu len pre žiakov, ale aj pre učiteľov, či rodičov. Ďakujeme za dôveru, s ktorou ste sa na nás obrátili!