Využívame nové miestnosti naplno

Vďaka Nadácií Volkswagen Slovakia sme mohli zariadiť nové miestnosti, ktoré naplno slúžia nášmu školskému podpornému tímu, ale aj iným, ktorí chcú so žiakmi zmeniť prostredie.

Miestnosti sú vybavené spoločenskými hrami. Svoju obľúbenú hru si tu nájde naozaj každý. Je to priestor na individuálne rozhovory, diskusie, či preventívne aktivity s členmi školského podporného tímu. Žiaci využívajú miestnosť nielen cez hodiny, ale aj cez veľkú prestávku, či ak sa potrebujú v tichosti pripraviť na hodinu. 

školský podporný tím