,,Čítame pre radosť „

Aká veľká bola naša radosť, keď sme sa dozvedeli, že si môžeme 

požičať domov knihy, ktoré sme nedávno dostali do triedy

z nového projektu.

Po prečítaní si knihu vymeníme so spolužiakmi a tak budú

všetci spokojní.