Október mesiac sv. ruženca v ŠKD

Október je mesiac, kedy sa osobitým spôsobom prihovárame k Bohu cez Máriin ruženec. Počas celého mesiaca sme povzbudzovali seba ale aj deti v našej ŠKD k modlitbe posvätného ruženca, aby vedeli zverovať svoje radosti ale aj starosti do rúk Panny Márie.

Svätý Otec Ján Pavol II. povedal: “ Táto modlitba je neprestajné vzdávanie chvály a neprestajné prednášanie prosieb Panne Márii, aby sa prihovárala za nás, za biednych hriešnikov, v každej chvíli nášho života až po hodinu našej smrti“ .

September v ŠKD – 4.A

Prešiel čas prázdnin slnečných a babím letom vonia vzduch.

Pod nízkym nebom divé husi letia na teplý juh.

Dosť bolo v júli modrých dní i týždňov bezstarostných hier.

Leto je preč a do dverí nám zaklopal september.

Alojz Čobej

September, to je ten mesiac, keď deti do školských lavíc opäť zasadli. Ten mesiac, keď sa po prázdninách zvítali kamaráti, ktorí sa dlhšie nevideli. Je to mesiac, keď sa chceme podeliť o všetko, čo sme cez prázdniny zažili. V školskom klube sa spolu veľa rozprávame, hráme, smejeme, šantíme , ale aj pracujeme.