Archív pre kategóriu 'Školský klub detí'

Rozlúčka s ŠKD II. oddiel

Ani nevieme ako a školský rok je za nami. Na začiatku roka som sa púšťala do novej skúsenosti s obavami. Na konci roka ma premáhajú slzy. Družina plná osobností. Malých osobností so svojimi kladmi aj zápormi, prednosťami aj nedostatkami, tvrdohlavosťou, múdrosťou, tvorivosťou, vynaliezavosťou, šibalstvom a hlavne veľkou úprimnou dušičkou a srdiečkom. Aj sme sa pohnevali, aj sa smiali, hrali, tvorili, tancovali, plakali.  Ďakujem za
Čítať viac…

Športový deň v ŠKD

Dňa 21.06.2019 sme pre deti zo školského klubu prichystali športové popoludnie. Deti si mohli zasúťažiť v rôznych disciplínach. Na konci ich čakala sladká odmena a medaila za ich šikovnosť.

Ocenenie žiaka 1.ročníka v celoslovenskej súťaži: Janko Hraško ešte žije…

V rámci ŠKD sme sa zapojili do 8.ročníka literárno-výtvarnej súťaže, ktorú organizuje Súkromná základná škola BellAmos v Martine. Vo výtvarnej súťaži v prvej kategórií na tému: “Hraškoškola”, získal Matúško Dubecký, žiak 1.A triedy Čestné uznanie a bude na slávnostnej promócií dňa 12.6.2019 v Martine pasovaný za magistra hraškológie. Zároveň je pozvaný na obnovenú premiéru muzikálu Janko Hraško, odhalenie prvej nadživotnej
Čítať viac…

Myslíme ekologicky – 1.oddelenie ŠKD

Za nami je mesiac apríl, ktorý sme sa venovali  aj témam ako je príroda a jej ochrana.  Snažili sme sa myslieť ekologicky,  tvoriť z odpadových materiálov a dať im novú šancu na skrášlenie nášho školského prostredia. Začiatkom mája, keď nadišiel čas vyjadriť vďaku a úctu našim mamičkám, sme s veľkou radosťou pre ne vyrábali darčeky a zároveň sme si zdokonalili
Čítať viac…

Apríl u tretiakov v ŠKD

Ďalší mesiac ubehol ako voda. No my sme vôbec nezaháľali. Aj v tomto mesiaci sme zažili veľa zábavy, naučili sme sa niečo nové a vyrábali mnoho vecí. Chlapci využili svoju fantáziu a postavili  veľkú požiarnu stanicu. Nech sa páči, nahliadnite  do nášho života v ŠKD  prostredníctvom pár fotografií. Žiaci 3.A, 3.B a pani vychovávateľka

Školské kolo Diktátovej olympiády

Aj v školskom roku 2018/2019 sa žiaci 6. – 9. ročníka zapojili do Diktátovej olympiády (DOL), v ktorej si overili svoje pravopisné zručnosti. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – 1. kategória (žiaci 6. a 7. ročníka), 2. kategória (žiaci 8. a 9. ročníka). Do mestského kola postupujú žiaci z 1. a 2. miesta. DOL pozostávala z troch častí: časť – diktovaný text časť – doplňovací diktát časť –
Čítať viac…

Deň vody – aktivity v I. oddelení ŠKD

Už tradične je 22. marec Svetovým dňom vody, a keďže bez tejto vzácnej tekutiny by nebol život možný, snažíme sa na to upozorňovať vždy, keď sa vyskytne príležitosť. O tom, aká je voda dôležitá sa presvedčili aj žiaci 1.A triedy v ŠKD – mali pripravené v triede 3 stanovištia, kde sa dozvedeli zaujímavé informácie o vode. Robili sme si  pokus
Čítať viac…