ŠKD – 2.A

Pani vychovávateľka, kedy mi začína krúžok?

Táto otázka „padne“ v našej triede niekoľkokrát počas dňa. Pre deti je dôležitá, pretože chcú byť vždy na svoje krúžky pripravené včas. Vedieť koľko je hodín, potrebuje vedieť snáď každý z nás. Riadime sa ním každý deň. V II.A sme sa preto počas ŠKD zdokonaľovali v určovaní času. Porozprávali sme sa o tom prečo je dôležité vedieť, koľko je hodín, aké druhy hodín poznáme, ale aj o časových pásmach na Zemi. Spolu sme si určovali čas a nakoniec si každý  vytvoril svoje jedinečné hodinky, kde si nastavil svoj obľúbený čas.

pani vychovávateľka