Spoločný čas v školskom klube 1.A

Náš čas v školskom klube sme spoločne trávili rôzne. Maľovali sme akrylovými farbami, aby sme si spestrili našu triedu, využili sme krásne počasie a hrali sa na školskom dvore.

 22. apríla je Deň Zeme a pripomenuli sme si aká je naša Zem jedinečná. Jedno poobedie sme venovali aj aktivite, pri ktorej sme si spoločne s deťmi posadali do kruhu a prostredníctvom kartičiek sme rozvíjali schopnosť spoznať a spracovať pocity z nich.