Svetový deň vody v školskom klube detí

22. marca si na celom svete pripomíname mimoriadny význam a dôležitosť vody. Tento deň sme si spolu s deťmi pripomenuli rôznymi aktivitami a to napr. pokusmi, prezentáciou kolobehu vody, vyrábaním plagátu, ktoré smerovali k podpore informovanosti žiakov o význame pitnej vody. Svetový deň vody si zaslúži našu úctu a pozornosť. Je to deň, v ktorý by si verejnosť mala pripomenúť nenahraditeľnosť tejto vzácnej tekutiny a jej zásadný význam pre ďalšie generácie.