Krížová cesta v ŠKD

Deti z ŠKD rozjímali o Kristovom utrpení počas krížovej cesty, ktorú prešli v spoločnej modlitbe po školskom dvore. Súcit s Ježišom vyjadrili v jednotlivých zastaveniach, ukončených prosbou a túžbou po vlastnej zmene.