Dňa 20.3. 2024 sa naši piataci zúčastnili duchovnej obnovy

Dňa 20.3. 2024 sa naši piataci zúčastnili duchovnej obnovy. Niektorí začali tento nezvyčajný deň svätou omšou v kaplnke školy. V kostole Ducha Svätého nám pán farár Martin Felix predstavil niektoré liturgické predmety, o ktorých sa učíme aj na hodinách náboženstva. Potom sme sa vydali na malú pešiu púť na levickú kalváriu, kde sme sa spoločne pomodlili krížovú cestu za nás, naše rodiny i našu školskú rodinu. Po návrate sme využili priestor pastoračného centra a vo “farskom kine” sme si pozreli film Narnia. Aj takto sme utužili naše medzitriedne vzťahy, obnovili svoje srdcia a zažili nevšedný deň školského vyučovania.