Tretiaci a ich koncoročný výlet

Dňa 2. 6. sa vybrali triedy 3. A a 3. B na koncoročný výlet do Nitry. Prvým našim cieľom bol Nitriansky hrad. Deti veľmi zaujala bronzová socha pápeža Jána Pavla II., ktorá stojí na nádvorí Nitrianskeho hradu. Dozvedeli sme sa, že bronzová socha pápeža Jána Pavla II., je vysoká takmer štyri metre a váži približne 1,5 tony. Bola zhotovená na počesť návštevy spomínaného pápeža v Nitre konanej dňa 30. júna 1995.

Druhým našim cieľom bolo Staré divadlo Karola Spišáka, kde sme si pozreli rozprávku Dlhý, Široký a Bystrozraký. Toto bábkové divadlo nám predstavilo troch nerozlučných priateľov a ich súdržnosť. Pri tejto hre sme zažili dobrodružstvo, odvahu a najmä poznanie, že spoločný úspech je možné dosiahnuť vďaka jedinečnosti každého z nás…