Učíme sa inak

Tri dni plné zážitkové učenia prežili žiaci z 3.C. Prvý deň sme strávili v parku, kde sme nadviazali na učivo z prírodovedy a ukázali si obojživelníky – žabky a žubrienky v jazierku. Pozorovali sme i vtáky a spojili sme si to aj návštevou ihriska. Druhý deň nás čakalo divadlo pri príležitosti Dní detskej knihy, s názvom „Pán Nápad zachraňuje svet“ podľa knihy Jána Uličianskeho. Počas tretieho dňa sme navštívili Tekovskú knižnicu, kde nás čakal spoločný kvíz na základe prečítaných kníh, ktoré sme si mali možnosť vypožičať počas celého roka. Žiakom sa tieto dni veľmi páčili a tešia sa, kedy zažijú takéto zážitkové učenie opäť.