Medzinárodný deň detí 2023

Dňa 31.5.2023 sme oslávili Medzinárodný deň detí v pastoračnom centre pri Kostole Ducha Svätého v Leviciach. Okrem krásneho teplého letného dňa čakali na nás aj rôzne aktivity, ktoré si pre nás pripravili žiaci 3. ročníka nášho gymnázia. Výzvou pre nás bolo plniť úlohy ako napríklad: väčšia berie, zahraj sa na Popolušku, čo sa skrýva vo vrecúšku, pexeso a mnoho ďalších… Aktivity sa nám páčili – keďže väčšina bola zostavená tak, že sme museli spolupracovať vo dvojiciach, čiže sme sa opäť viac spoznali a mohli sme si trošku medzi sebou zasúťažiť. Za každú aktivitu sme získavali body, ktoré nám nakoniec naše triedne pani učiteľky spočítali. Po splnení aktivít sme mali voľný program a ochotne sme ho strávili príjemným posedením na deke v kruhu spolužiakov. Na záver dňa boli odmenení žiaci, ktorí získali najvyšší počet bodov v úlohách. Napokon sa malá odmena ušla každému z nás a tým sa skončil náš Medzinárodný deň detí, ktorý sme si opäť veľmi užili.