Zamestnanecká krížová cesta

Krížová cesta je modlitba, ktorá sa modlieva najčastejšie v čase pôstu. Aj my učitelia našej školy sme spoločne rozjímali na jednotlivými zastaveniami Ježišovej cesty na Golgotu na našej levickej Kalvárii. Sme veľmi radi, že pozvanie na učiteľskú krížovú cestu prijali aj učitelia z ostatných levických škôl, a tak sme sa spolu mohli ešte lepšie pripraviť na slávenie Veľkej noci.