Home » Duchovná obnova zamestnancov školy

Duchovná obnova zamestnancov školy

Slávnostný charakter nadobudla duchovná obnova učiteľov, keď 24.4.2018 – na sv. Juraja – zavítal medzi nich vzácny hosť, moderátor a biskupský vikár stálej formácie kňazov, Mons.PhLic.Ing. Branislav Koppal, M.A. z Banskobystrickej diecézy a pobudol medzi nimi ako jeden z nich.

Po sv. omši, ktorú celebroval, sa s nimi porozprával o témach duchovných i svetských a zaujímal ho aj život školy.

Táto duchovná obnova bola nezabudnuteľným duchovným pokrmom pre všetkých prítomných.