Oceňovanie žiakov na 1. stupni ZŠ

V závere školského roka sme oceňovali našich žiakov na 1. stupni ZŠ.

Počas celého roka sa usilovne pripravovali na vyučovanie, čoho výsledkom sú výborné vysvedčenia. Mnohí sa pravidelne zapájali do rôznych  vedomostných, umeleckých či športových súťaží, v ktorých dosiahli vynikajúce umiestnenia. Triedne učiteľky ocenili žiakov knižnými a vecnými odmenami.

Nastal čas oddychu a čerpania nových síl do ďalšieho školského roka.

Prajeme všetkým príjemné leto a krásne prázdniny.

                                                                                                          triedne učiteľky