Príprava na Vianoce 

Predposledný deň v škole v tomto kalendárnom roku si deti zo 4.C spríjemnili rôznymi predvianočnými aktivitami. Najskôr sme spoločne navštívili Tekovskú knižnicu, kde ich čakal program o Vianociach, zvykoch a tradíciach a aj Vianociach v knižkách. Deti si mohli knihy aj vypožičať. Po návrate z knižnice ich čakala milá povinnosť. Ozdobiť perníčky, ktoré si napiekli deň predtým. Popustili svoju kreativitu a vyzdobili spoločne až 115 medovníčkov rôznymi farbami, tvarmi či vzormi. Avšak čo by to bolo za cukrárov, keby svoju prácu i neochutnali.

Advent v 4.C 

Tento rok sme sa spoločne s deťmi rozhodli, že nebudeme počas adventu živiť len naše brušká sladkosťami v adventnom kalendári, ale budeme pestovať aj naše srdiečka. Adventný kalendár pozostával z kartičiek s citátom zo sv. písma a krátkym úryvkom, ktorý sme si každý deň vypočuli, lúštili tajničku a postupne skladali Betlehem. Deti sa na každý deň tešili a boli zvedaví, čo budú počuť. Počas jedného týždňa nás navštívila aj kaplnka putovnej Panny Márie. Keď sa blížil posledný deň jej návštevy, deťom bolo ľúto, že už musí ísť inam, tak si vytvorili napodobeninu kaplnky. Prežili sme spolu nezabudnuteľný čas v advente. 

Červená streda

Na svete je veľké množstvo ľudí, ktorí trpia pre svoju vieru. Málo z nás však vie, že medzi najpočetnejšiu skupinu prenasledovaných ľudí patria práve kresťania. Červená farba ako symbol mučeníctva upozorňuje na prenasledovanie a diskrimináciu kresťanov, a preto sme si včera tento deň aspoň symbolicky uctili nosením červenej farby.

Duchovná obnova pre zamestnancov školy

Jednou z pravidelných aktivít na našej škole sú aj duchovné obnovy žiakov a zamestnancov.
V pondelok sa konala duchovná obnova pre zamestnancov školy. Duchovná obnova začala
svätou omšou v školskej kaplnke. Po jej skončení sa uskutočnil ďalší program obnovy pod
vedením duchovného správcu Centra univerzitnej pastorácie v Martine Mgr. Ivana
Moďorošiho PhD.
Slová vzácneho hosťa všetkých zamestnancov obohatili na ďalšie obdobie. Pánovi farárovi
patrí úprimné poďakovanie za jeho čas aj povzbudivé slová.