Zážitkové učenie v priestoroch kostola

Nie každý človek má možnosť, navštíviť a preskúmať „svoj“ kostol mimo bežných bohoslužieb. Naši tretiaci však, vďaka ochote našich kňazov, túto možnosť mali. Počas vyučovania sme si s jednotlivými triedami spravili exkurziu  do Kostola Ducha Svätého. Pán kaplán Lukáš Líška a pán farár Martin Felix nás posprevádzali po jednotlivých častiach kostola a povysvetľovali nám, na čo slúžia. Deťom sa takáto nevšedná hodina náboženstva veľmi páčila, lebo sa dostali na miesta, ktoré zatiaľ v kostole nenavštívili (spovedelnica, sakristia) a kňazov sa mohli spýtať rôzne otázky. Exkurziu sme zakončili modlitbou za pokoj doma i vo svete.

Ruženec s deťmi za pokoj vo svete

Na hodinách náboženstva často reflektujeme situácie z domova i zo zahraničia. Sme deti. Možno nevieme pomôcť finančne, ani vlastnou prácou, ale môžeme a vieme sa modliť. A tak sa modlíme. Niektorí v triede, iní v kostole, mnohí aj doma. Pripájame sa tak k prosbe pápeža Františka a iniciatíve Misijného diela detí Ruženec s deťmi za pokoj vo svete. Pridajte sa k nám. Je to naliehavé.
https://misijnediela.sk/ruzenec-s-detmi-za-pokoj-vo-svete/

Nová didaktická pomôcka

Na hodinách katolíckeho náboženstva sme začali používať novú didaktickú pomôcku- obrazové karty. Obrazy pomáhajú deťom lepšie sa vyjadriť, učia sa vnímať symboly, rozvíja sa ich abstraktné myslenie. Postupne budeme pomocou obrazových kariet rozprávať o Bohu, o svete a tajomstvách. Na 1.hodine sme pomocou kariet zdieľali zážitky z jarných prázdnin. Tešíme sa ako budeme spoločne uvažovať a snažiť sa porozumieť symbolom z Biblie a kresťanstva.