Archív pre kategóriu 'Duchovné aktivity'

Kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily

27. a 28. novembra, na sviatok Panny Márie Zázračnej medaily a svätej Kataríny Labouré, medzi nás zavítala Kaplnka Panny Márie ZM. Prijali sme ju vo viacerých triedach , hlavne v treťom ročníku ZŠ. Vyjavila nám pri spoločnej modlitbe svätého ruženca mnohé tajomstva zo svojho života, napríklad tajomstvo života, uchráneného od každého hriechu, aj od toho dedičného, tiež tajomstvo kríža Pána Ježiša, ktorý nám
Čítať viac…

…a Slovo bolo u boha…

Tak ako každý rok sa naši žiaci zapojili dňa 24.10.2018 do súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy. V tomto roku sa zapojilo rekordné množstvo detí z 1. – 9. ročníka ZŠ a 1 študentka gymnázia, spolu 56 recitátorov. Každý recitátor si priniesol zaujímavý text, ktorý oslovil nielen dospelých , ale aj samotné deti. Je to síce súťaž a deti
Čítať viac…

Pozývame Ťa na úvodné stretnutie ZMM

Duchovná obnova zamestnancov školy

Slávnostný charakter nadobudla duchovná obnova učiteľov, keď 24.4.2018 – na sv. Juraja – zavítal medzi nich vzácny hosť, moderátor a biskupský vikár stálej formácie kňazov, Mons.PhLic.Ing. Branislav Koppal, M.A. z Banskobystrickej diecézy a pobudol medzi nimi ako jeden z nich. Po sv. omši, ktorú celebroval, sa s nimi porozprával o témach duchovných i svetských a zaujímal ho aj život školy.
Čítať viac…

Požehnané vianočné sviatky a šťastlivý nový rok 2018

Svätý Mikuláš v 1. A triede

Dnešné ráno bolo v 1. A  triede iné ako ostatné. Deti hovorili o svätom Mikulášovi. Tešili sa so sladkých a iných  darčekov, ktoré im priniesol Mikuláš doma do čižmičky. Ale ich šťastné očká netrpezlivo pozerali k dverám triedy. Zrazu sa s chodby ozval zvonček, pomaly sa otvorili dvere a vstúpili do triedy dvaja anjeli a svätý Mikuláš. Prváci stíchli a  zaspievali sv. Mikulášovi pieseň,  on ich
Čítať viac…

…a Slovo bolo u Boha…

Naši žiaci sa každý rok zapoja do súťaže –  prednes kresťanskej poézie a prózy …a Slovo bolo u Boha… V tomto školskom roku si slová o Bohu a jeho láske k človeku a o láske človeka k Bohu vybralo 33 žiakov vo veku od druhého po deviaty ročník. Výsledky ich snaženia poskytujeme: I. kategória ( žiaci 2. – 4.roč.) Poézia 1.m. – Peter Štrbo ( 4.B) – postup
Čítať viac…