Deň sv. Vincenta de Paul

Tento rok sme si pripomenuli deň sv. Vincenta  27. 9. 2020. Vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu sme tento deň slávili v obmedzenom režime. Ráno sa nám prostredníctvom rozhlasu prihovoril pán kaplán Lukáš Líška, ktorý nám priblížil odkaz sv. Vincenta. Sv. Vincent bol veľmi láskavý, ošetroval chorých, ranených väzňov, vyučoval nevedomých a slúžil všetkým, ktorí sa nachádzali či už v materiálnej, alebo duchovnej biede. Jeho život a pôsobenie by nám mali byť v dnešných časoch vzorom.

V tento deň bola tiež vyhlásená súťaž Život sv. Vincenta de Paul. Zapojiť sa mohli všetci žiaci základnej školy, no i študenti nášho gymnázia. Žiaci mohli prispieť výtvarnými a literárnymi dielami, no i prezentáciami.

Zdroj: https://www.wikipedia.org/

Návšteva sv. Juraja

Naši prváci s veľkou radosťou privítali na svojich hodinách katolíckeho náboženstva v závere škol. roka vzácnu návštevu – sv. Juraja. Sv. Juraj sa im predstavil ako udatný bojovník s drakom, ktorého dokázal premôcť nie vlastnou silou, ale vďaka pomoci Ducha Svätého. Duch Svätý aj nám chce pomáhať stať sa odvážnymi v boji s našimi malými drakmi, ktoré sa v nás prebúdzajú napr. v podobe lenivosti, neposlušnosti, hnevu, odvrávania, klamstva, …

“Príď Duchu Svätý a pomôž nám víťaziť v boji s našimi malými drakmi. Amen. “

Pozvánka na spoločný duchovný program

Ahoj Milan, posielam ti pozvánku, ktorú ťa poprosím aj s textom vlož na našu stránku. vďaka. Drž sa.
Milé deti, rodičia, pedagógovia, posielame Vám pozvánku na spoločný duchovný program , ktorí sa uskutoční pre spoločenstvá našich škôl a školských zariadení.Internetové vysielanie bude prebiehať z kostola povýšenia Svätého kríža v Bratislave(Počúvanie Slova z Kostola sv. Vincenta de Paul v Bratislave, farnosť Bratislava – Prievoz v Ružinove).
Program môžete  sledovať na webe zkss.sk
alebo priamo na našej Facebookovej stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/
Ďakujeme vám!

Vyprosujeme požehnaný veľkonočný čas.
e-mail: zakladnaskola@vincent-levice.sk