Archív pre kategóriu 'Duchovné aktivity'

Posviacka novej kaplnky

Dnes je pre našu školu výnimočný deň. Zažili sme, ako znovu ožilo srdce našej školy, aby mohla ďalej radostne plniť svoje úlohy, ktoré má pred sebou a našťastie  na to nie sme sami. Prišla pomoc až z neba, do svätostánku opäť zavítal najvzácnejší hosť – živý Ježiš a večné svetlo pri ňom sa zažalo. Radosť v očiach všetkých prítomných hovorí
Čítať viac…

Deti z 1.A

Deti z 1.A  – aj my môžeme priniesť svetu kúsok svetla tak, ako to urobilo dieťa Ježiš, keď sa narodilo. Budeme Mu s veľkou láskou prinášať malé skutky, aby svet bol čoraz krajší a radostnejší.    

Kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily

27. a 28. novembra, na sviatok Panny Márie Zázračnej medaily a svätej Kataríny Labouré, medzi nás zavítala Kaplnka Panny Márie ZM. Prijali sme ju vo viacerých triedach , hlavne v treťom ročníku ZŠ. Vyjavila nám pri spoločnej modlitbe svätého ruženca mnohé tajomstva zo svojho života, napríklad tajomstvo života, uchráneného od každého hriechu, aj od toho dedičného, tiež tajomstvo kríža Pána Ježiša, ktorý nám
Čítať viac…

…a Slovo bolo u boha…

Tak ako každý rok sa naši žiaci zapojili dňa 24.10.2018 do súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy. V tomto roku sa zapojilo rekordné množstvo detí z 1. – 9. ročníka ZŠ a 1 študentka gymnázia, spolu 56 recitátorov. Každý recitátor si priniesol zaujímavý text, ktorý oslovil nielen dospelých , ale aj samotné deti. Je to síce súťaž a deti
Čítať viac…

Pozývame Ťa na úvodné stretnutie ZMM

Duchovná obnova zamestnancov školy

Slávnostný charakter nadobudla duchovná obnova učiteľov, keď 24.4.2018 – na sv. Juraja – zavítal medzi nich vzácny hosť, moderátor a biskupský vikár stálej formácie kňazov, Mons.PhLic.Ing. Branislav Koppal, M.A. z Banskobystrickej diecézy a pobudol medzi nimi ako jeden z nich. Po sv. omši, ktorú celebroval, sa s nimi porozprával o témach duchovných i svetských a zaujímal ho aj život školy.
Čítať viac…

Požehnané vianočné sviatky a šťastlivý nový rok 2018