Archív pre kategóriu 'Duchovné aktivity'

Pozývame Ťa na úvodné stretnutie ZMM

Duchovná obnova zamestnancov školy

Slávnostný charakter nadobudla duchovná obnova učiteľov, keď 24.4.2018 – na sv. Juraja – zavítal medzi nich vzácny hosť, moderátor a biskupský vikár stálej formácie kňazov, Mons.PhLic.Ing. Branislav Koppal, M.A. z Banskobystrickej diecézy a pobudol medzi nimi ako jeden z nich. Po sv. omši, ktorú celebroval, sa s nimi porozprával o témach duchovných i svetských a zaujímal ho aj život školy.
Čítať viac…

Požehnané vianočné sviatky a šťastlivý nový rok 2018

Svätý Mikuláš v 1. A triede

Dnešné ráno bolo v 1. A  triede iné ako ostatné. Deti hovorili o svätom Mikulášovi. Tešili sa so sladkých a iných  darčekov, ktoré im priniesol Mikuláš doma do čižmičky. Ale ich šťastné očká netrpezlivo pozerali k dverám triedy. Zrazu sa s chodby ozval zvonček, pomaly sa otvorili dvere a vstúpili do triedy dvaja anjeli a svätý Mikuláš. Prváci stíchli a  zaspievali sv. Mikulášovi pieseň,  on ich
Čítať viac…

…a Slovo bolo u Boha…

Naši žiaci sa každý rok zapoja do súťaže –  prednes kresťanskej poézie a prózy …a Slovo bolo u Boha… V tomto školskom roku si slová o Bohu a jeho láske k človeku a o láske človeka k Bohu vybralo 33 žiakov vo veku od druhého po deviaty ročník. Výsledky ich snaženia poskytujeme: I. kategória ( žiaci 2. – 4.roč.) Poézia 1.m. – Peter Štrbo ( 4.B) – postup
Čítať viac…

Pečenie medovníkov – zbierka Boj proti hladu

Celoslovenská zbierka Boj proti hladu, ktorú organizuje národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku, slúži na pomoc hladujúcim, trpiacim a negramotným ľuďom v krajinách – Haiti, Honduras,  Ukrajina, Rusko, Albánsko a  Slovensko. Naša Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul sa každoročne zapája do tejto zbierky. Úlohou žiakov 7. ročníka bolo priniesť medovníkové cesto, múku, vajíčko. Siedmaci
Čítať viac…

Modlitba, prosba srdcom

Žiaci ôsmeho ročníka na vyučovacej hodine výchova umením mali za úlohu vytvoriť modlitbu, ktorá najlepšie vyjadrí ich túžbu, ktorá ale nemá egoistickú povahu. Túto hodinu sme mali v prírode, teda na školskom dvore, kde sa žiakom dobre tvorilo. Krásne jesenné slniečko dopomohlo k pekným modlitbičkám od našich ôsmakov. Veru, mohli by sme sa ich modliť…                                                                                     Mgr. Slušná   Lazár Banda Modlím
Čítať viac…