Archív pre kategóriu 'Duchovné aktivity'

Požehnané vianočné sviatky a šťastlivý nový rok 2018

Svätý Mikuláš v 1. A triede

Dnešné ráno bolo v 1. A  triede iné ako ostatné. Deti hovorili o svätom Mikulášovi. Tešili sa so sladkých a iných  darčekov, ktoré im priniesol Mikuláš doma do čižmičky. Ale ich šťastné očká netrpezlivo pozerali k dverám triedy. Zrazu sa s chodby ozval zvonček, pomaly sa otvorili dvere a vstúpili do triedy dvaja anjeli a svätý Mikuláš. Prváci stíchli a  zaspievali sv. Mikulášovi pieseň,  on ich
Čítať viac …

…a Slovo bolo u Boha…

Naši žiaci sa každý rok zapoja do súťaže –  prednes kresťanskej poézie a prózy …a Slovo bolo u Boha… V tomto školskom roku si slová o Bohu a jeho láske k človeku a o láske človeka k Bohu vybralo 33 žiakov vo veku od druhého po deviaty ročník. Výsledky ich snaženia poskytujeme: I. kategória ( žiaci 2. – 4.roč.) Poézia 1.m. – Peter Štrbo ( 4.B) – postup
Čítať viac …

Pečenie medovníkov – zbierka Boj proti hladu

Celoslovenská zbierka Boj proti hladu, ktorú organizuje národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku, slúži na pomoc hladujúcim, trpiacim a negramotným ľuďom v krajinách – Haiti, Honduras,  Ukrajina, Rusko, Albánsko a  Slovensko. Naša Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul sa každoročne zapája do tejto zbierky. Úlohou žiakov 7. ročníka bolo priniesť medovníkové cesto, múku, vajíčko. Siedmaci
Čítať viac …

Modlitba, prosba srdcom

Žiaci ôsmeho ročníka na vyučovacej hodine výchova umením mali za úlohu vytvoriť modlitbu, ktorá najlepšie vyjadrí ich túžbu, ktorá ale nemá egoistickú povahu. Túto hodinu sme mali v prírode, teda na školskom dvore, kde sa žiakom dobre tvorilo. Krásne jesenné slniečko dopomohlo k pekným modlitbičkám od našich ôsmakov. Veru, mohli by sme sa ich modliť…                                                                                     Mgr. Slušná   Lazár Banda Modlím
Čítať viac …

Oslava 150. výročia založenia 1. konferencie na SR a 20. výročia blahorečenia Frederika Ozanama

Dňa 23. septembra 2017 členovia Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku sa zišli v Kostole Ducha Svätého v Leviciach pri príležitosti 150. výročia založenia 1. konferencie na Slovensku (1867 – 2017) a 20. výročia blahorečenia nášho zakladateľa Frederika Ozanama (1997 – 2017). Slávnostnú sv. omšu v kostole Ducha Svätého v Leviciach celebroval Mons. arcibiskup Ján Orosch za účasti pátrov
Čítať viac …

Formačno-duchovné stretnutie – Bijacovce

V dňoch 30. – 2. júla 2017 sme sa zúčastnili ako predsedovia a členovia konferencií SVdP formačno-duchovného stretnutia s pátrom ThLic T. Brezánim v Bijacovciach.  Téma nášho stretnutia bola zameraná „Ako pracovať projektovo“ alebo „Ako dobre pripraviť akciu/projekt.“  Cieľom nášho stretnutia je pomoc a služba chudobným podľa vzoru bl. Frederika Ozanama a sv. Vincenta de Paul. V rámci tohto spoločného stretnutia sme sa zúčastnili aj levočskej púte,
Čítať viac …