Zdravie na výkrese

Dnes viac ako inokedy si uvedomujeme malí i veľkí hodnotu a krehkosť zdravia. Možno i preto Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Leviciach vydal Usmernenie k aktivitám v rámci Svetového dňa zdravia 2021 , ktoré znelo: Nakresli zdravie. Cieľom tejto súťaže je podnecovať deti v rannom veku zamyslieť sa nad tým, čo pre ne zdravie znamená a svoju predstavu akýmkoľvek spôsobom nakresliť na papier. Žiaci v III. B sa ujali tejto úlohy a svoje predstavy o zdraví – rodinu, výlety, kamarátov, detské hry, s radosťou dali na výkres.

B. Slušná