Taká malá zmena

Všetky deti majú rady pestrosť a zmeny, aj tie v škole. Tretiaci privítali možnosť, mať hodinu prírodovedy v multimediálnej učebni, kde si život živočíchov mohli vypočuť a pozrieť v prezentáciách. Takáto novšia forma vyučovacieho procesu s využitím informačných technológií žiakov baví a už dopredu sa tešia na ďalšie „ malé kino“.

B. Slušná