Ako fajčenie ohrozuje naše zdravie?

So žiakmi 4.B sme diskutovali na tému škodlivosti fajčenia. Ako fajčenie ovplyvňuje život ľudí po zdravotnej, psychickej aj finančnej stránke. Po živej diskusii pracovali žiaci v skupinách a vytvorili nápadité plagáty na prevenciu proti fajčeniu.
Martina Hudecová