Home » Výsledky iBobra za 1. stupeň

Výsledky iBobra za 1. stupeň

Informatickej súťaže iBobor sa tento rok zúčastnilo 55 064 žiakov z 804 škôl, čo svedčí o obľúbenosti danej súťaže.

Tretiaci z našej školy súťažili v kategórii Drobec, kde sa dalo získať maximum  72 bodov. Za úspešného riešiteľa sa považuje   každý žiak, ktorý získal v danej kategórii minimálne 45 bodov.

Úspešní riešitelia v kategórii Drobec:

Isabell Bridišová             3. A trieda,     72 bodov

Michaela Chládková      3. B trieda,     72 bodov

Simon Klačko                  3. A trieda,     60 bodov

Priyanka Ramphul          3. B trieda,     56 bodov

Jakub Kaszanyoczký       3. A trieda,     56 bodov

Nela Chujacová               3. A trieda,     48 bodov

Lukáš Tóth                       3. B trieda,     48 bodov

Jakub Hrubý                    3. B trieda,     48 bodov

Lukáš Radosa                  3. B trieda,     47 bodov

Mária Križová                 3. A trieda,     45 bodov

Štvrtáci súťažili v kategórii Bobríci, kde sa dalo získať maximum  96 bodov. Dolná hranica pre úspešného riešiteľa v spomínanej kategórii je 60 bodov.

Úspešní riešitelia v kategórii Bobríci:              

Martin Máčaj      4. A trieda,   92 bodov

Juraj Hudec         4. A trieda,   84 bodov

Filip Buda            4. A trieda,   84 bodov

Laura Balog         4. A trieda,   80 bodov

Tomáš Krištof     4. B trieda,   72 bodov

Simon Lovaš       4. A trieda,   68 bodov

Úspešní riešitelia si odniesli domov pekné diplomy.

Mgr. Beata Slušná