Home » Tvorilkovo v ŠKD s podporou NSK

Tvorilkovo v ŠKD s podporou NSK

V období adventu si naše deti zo ŠKD vyskúšajú prácu s rôznym výtvarným materiálom, nakoľko si uvedomujeme význam zachovávania našich tradícií.