Staroveký egypt

Počas vyučovania sa snažíme našim žiakom odovzdať poznatky čo najzaujímavejším spôsobom.

Žiaci 6. ročníka sa na dejepise učili o starovekom Egypte, a tak si vytvárali modely pyramíd.

Popri ich tvorbe sa naučili niečo o živote panovníkov starovekého Egypta.