Jednoduché stroje nielen teoreticky…

Nie všetky témy z prírodovedného učiva sú pre štvrtákov tak zaujímavé ako jednoduché stroje. Uľahčujú ľuďom prácu pri zdvíhaní, pričom umožňujú urobiť rovnakú prácu s oveľa menšou námahou. Žiaci zo IV. B úlohu páky, kladky, naklonenej roviny a ozubených kolies dokonale zvládli. Svedectvom toho sú aj ich praktické ukážky.