Home » Dejepisná olympiáda

Dejepisná olympiáda

December je mesiac adventu, vianočných koncertov, trhov a prípravy na najkrajšie sviatky roka. V školách sa tiež organizujú vianočné besiedky, posedenia pod jedličkou. No december je aj mesiacom školských kôl mnohých predmetových olympiád a súťaží.

Jednou z nich je aj Dejepisná olympiáda. 13. decembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo tejto olympiády. Svoje sily si zmeralo a vedomosti z histórie overilo 22 žiakov – štyria šiestaci, deviati siedmaci, štyria ôsmaci a piati deviataci.

Celkovo bolo v školskom kole 16 úspešných riešiteľov. Z každého ročníka postupujú dvaja najlepší na okresné kolo.  Našu školu budú reprezentovať:

Sebastián Kopernický – 6. B

Sára Kolibačová – 7. B

Radka Benčová – 7. B

Slávka Horňáková – 7. A

Alain Baraňai – 8. ročník

Samuel F. Hoare – 8. ročník

Laura Kabáthová – 9. ročník

Natália Želonková – 9. ročník

 

Všetkým ôsmim budeme držať palce, aby v širokej konkurencii obstáli čo najlepšie.