Naši recitátori opäť zažiarili!

Mesiac marec bol pre recitátorov našej školy skutočne veľmi úspešný. Víťazi školských kôl prednesových súťaží opäť zažiarili!

Majstrovský talent predstavili najprv v obvodnom kole súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ktoré sa uskutočnilo v piatok, 25. marca.

Svojim umiestnením nás veľmi potešili:

v I. kategórii – poézia – Karolínka Drevená, 2. miesto,

v I. kategórii – próza – Jakubko Kaszanyoczký, 3. miesto,

v II. kategórii – próza – Janka Kóšová, 1. miesto a postup do okresného kola.

Veľkým úspechom sme pokračovali aj v utorok, 29. marca. V okresnom kole súťaže v prednese slovenských povestí ŠALIANSKY MAŤKO očaril porotu prednes našej Lenky Palkovičovej. Obsadila v I. kategórii 1. miesto a postupuje do krajského kola.

Všetkým recitátorom úprimne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu. Našim dievčatám Janke a Lenke prajeme do postupových kôl recitačných súťaží veľa úspechov! Držíme palce!