Expert Geniality Show

Súťaže, do ktorých sa zapájajú naši žiaci, sú rôznorodé. Jednou z tých, v ktorej si môžu preveriť všeobecný prehľad, je Expert Geniality Show. Každý žiak si vyberá dve témy, v ktorých súťaží. Každoročne túto súťaž absolvuje niekoľko našich žiakov. V tomto školskom roku sa zapojili piataci.

Z 5. A triedy to boli Filip Buda, Juraj Hudec, Simon Lovaš a Diana Dovičinová. Z 5. B triedy sa zapojili Tomáš Krištof, Viktória Pásztorová a Lukas Truska.

Najlepšie sa im darilo v oblasti jazykov. V rámci Slovenska sa najlepšie umiestnil Lukas Turska, ktorý získal titul Top expert.