Domov » Na vyučovacej hodine Prvouky

Na vyučovacej hodine Prvouky

Druháci na hodine Prvouky objavujú svet. Začali sme s  poznávaním rastlín. Žiaci z 2. A a 2. B triedy priniesli do školy rôzne semená rastlín a spoločne si vytvorili vzorkovník semien. Boli veľmi aktívni a mali radosť so spoločne vykonanej práce.