Na vyučovacej hodine prvouky v 2. A triede

Na vyučovacej hodine prvouky v 2. A triede, zaujala deti téma o Včele medonosnej. Dozvedeli sa množstvo informácií a zaujímavostí o usilovných včielkach. Aj deti
boli usilovné ako včielky a vytvorili pekné a zaujímavé projekty.
Erika Pachingerová