Marec mesiac knihy – 2. A

Spoločne s deťmi sme si pripomenuli, aké je dôležité poznať príbehy rôznych iných detí, živočíchov, rozprávok. Páčili sa im knihy o prírode, o športe a veľa ďaľších. Zároveň sa u detí rozvíja čitateľská zručnosť a čítanie s porozumením.
Erika Pachingerová