Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Návrh žiackej knižky

Najkrajšie návrhy obalov žiackej knižky sa podarili týmto žiakom: Juraj Hudec, IV. A, Filip Buda, IV. A, Liliana Trňanová, III. A. Šikovní žiaci sa potešili vecnej odmene a ich práce postúpili do celoslovenského kola, v ktorom najlepšie práce budú spoločnosťou Ševt použité ako obaly žiackych knižiek v budúcom školskom roku.