Krížová cesta detí

Kríž je symbolom nekonečnej Božej lásky k človeku. “Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych!” Túto pravdu našej viery prváci spoznávali aj prostredníctvom krížovej cesty, ktorej súčasťou sa stali sami. Nechajme sa vtiahnuť spolu s nimi do príbehu vykúpenia každého jedného z nás.

Žiaci 1. A