Marec – mesiac knihy

„V dobrej knihe je to najlepšie medzi riadkami.” (švédske príslovie)

Stále viac sa do popredia kladie potreba čítania s porozumením. Uvedomujú si to aj naši žiaci, neustále na sebe pracujú a denne čítajú rôzne knihy. Na rozvíjaní čitateľskej gramotnosti žiakov sa podieľa vo veľkom meradle i naša škola. Nie je to len formou textov a cvičení na vyučovacích hodinách, ale aj rôznymi aktivitami, projektami a možnosťou navštevovať vynovenú školskú knižnicu.