Home » iBOBOR

iBOBOR

V dňoch  od 11 novembra  do 15. novembra  2019 sa žiaci našej školy zapojili do online informatickej súťaže Ibobor. Hlavným cieľom súťaže je podpora záujmu o IKT u všetkých žiakov. Úlohy boli zamerané na logiku, kombinatoriku, jednoduché programovanie. Symbolom je usilovný, inteligentný bobor.

Do súťaže sa zapojilo 63 žiakov I. stupňa a 122 žiakov 2. stupňa  našej školy.

Kategória DROBEC maximálny počet bodov 72

Meno žiaka Dosiahnuté body Trieda
Máčaj Martin 72 III. A
Jakubisová Nina 72 III. A
 Lovaš Simon 72 III. A
Dovičinová Diana 72 III. A
Imreová Olívia 60 III. B
Janíková Natália 60 III. A
Parobková Stella 60 III. B
Krištof Tomáš 60 III. B
Hudec Juraj 60 III. A
Buda Filip 60 III. A
Bednáriková Diana 56 III. A
Hamranová Sofia 52 III. A
Pástorová Viktória 52 III. B
Íllesová Patrícia 52 III. A
Kubiš Alexander 51 III. B
Suchanský Simon 48 III. A
Kötelesová Lenka 48 III. A
Birnerová Diana 48 III. B
Bednáriková Zuzana 48 III. B
Balogh Laura 48 III. A
Kubáň Leo 48 III. B

Kategória BOBRÍK maximálny počet bodov 96

Meno žiaka Dosiahnuté body Trieda
Földesi Marek 88 IV. B
Hrudková Simona 84 IV. A
Horňáková Rebeka 80 IV. A
Valkovič Samuel 76 IV. B
Szekeresová Zoja 72 IV. A
Hudecová Dominika 68 IV. A
Majchráková Terézia 68 IV. A
Jakubíková Daniela 67 IV. A
Sklenková Sofia 64 IV. B
Prípková Sára 61 IV. B
Marko Matúš 60 IV. A
Kečkéšová Hana 60 IV. A
Foťko Dominik 60 IV. B


Úspešní riešitelia 2. stupňa:

Meno a priezvisko Počet bodov Kategória
5.A
Lilien Jakubisová 88 bodov  z 96  možných bodov Bobrík
Jakub Solgay 76 bodov  z 96  možných bodov Bobrík
Matúš Murcin 72 bodov  z 96  možných bodov Bobrík
Sára Šuhalová 72 bodov  z 96  možných bodov Bobrík
Martin Trpiš 72 bodov  z 96  možných bodov Bobrík
Dominika Lovašová 72 bodov  z 96  možných bodov Bobrík
Sebastián Masný 72 bodov  z 96  možných bodov Bobrík
Paulína Berkešová 68 bodov  z 96  možných bodov Bobrík
Kristína Kopernická 68 bodov  z 96  možných bodov Bobrík
Merry Ivett Čankyová 68 bodov  z 96  možných bodov Bobrík
Mia Drangová 68 bodov  z 96  možných bodov Bobrík
Benjamin Gallo 60 bodov  z 96  možných bodov Bobrík
5.B  
Dominik Cintula 84 bodov  z 96  možných bodov Bobrík
Laura Šuhalová 80 bodov  z 96  možných bodov Bobrík
Rebeka Vargová 76 bodov  z 96  možných bodov Bobrík
Nina Fojtíková 72 bodov  z 96  možných bodov Bobrík
Emma Kádárová 64 bodov  z 96  možných bodov Bobrík
Simona Krónerová 60 bodov  z 96  možných bodov Bobrík
Erik Lešniak 60 bodov  z 96  možných bodov Bobrík
Diana Mérésová 60 bodov  z 96  možných bodov Bobrík
6.A    
Kamila Dinis 53,35 bodov  z 80 možných bodov Benjamín
Vanesa Šárniková 52,02 bodov  z 80 možných bodov Benjamín
Viktória Stančíková 52,02 bodov  z 80 možných bodov Benjamín
Ján Borbély 50,69 bodov  z 80 možných bodov Benjamín
7.A   Benjamín
Lukáš Gudanek 50,69 bodov  z 80 možných bodov Benjamín
Alan Struhár 50,69 bodov  z 80 možných bodov Benjamín
Adela Bajzová 50,69 bodov  z 80 možných bodov Benjamín
7. B    
Viktória Bôžiková 60,02 bodov  z 80 možných bodov Benjamín
Dávid Lešniak 56,02 bodov  z 80 možných bodov Benjamín
Dominik Kundek 54,69 bodov  z 80 možných bodov Benjamín
8. A    
Jakub Klačko 60,01 bodov z 80 možných bodov Kadet
8. B    
Timea Žemberyová 53,35 bodov  z 80 možných bodov Kadet
Jakub Zomborský 50,68 bodov  z 80 možných bodov Kadet

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za chuť súťažiť, blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a tešíme sa na ďalší ročník.

         Ing. Sylvia Verbovská, koordinátorka súťaže pre II.stupeň

         Mgr. Beáta Slušná, koordinátorka súťaže pre I. stupeň