Home » ŠALIANSKY MAŤKO, školské kolo

ŠALIANSKY MAŤKO, školské kolo

Aj v tomto školskom roku k nám zavítal Šaliansky Maťko so svojou súťažou.  Školské kolo v prednese slovenských povestí sa uskutočnilo v našej škole dňa 2. 12. 2019. Pred porotou i svojimi spolužiakmi ukázali žiaci 2. – 7. ročníka svoje umenie v recitovaní. Všetci sa snažili zo všetkých svojich síl, vyhrať však mohli len tí najlepší:

I. kategória /2. a 3. ročník/

1. m. – Lenka Kötelesová, III. A – postup do obvodného kola

2. m. – Juraj Hudec, III. A

3. m. – Lukáš Tóth, II. B

II. kategória /4. a 5. ročník/

1. m. – Dominika Hudecová, IV. A – postup do obvodného kola

2. m. – Simona Hrudková, IV. A

3. m. – Ema Gombíková, IV. B

III. kategória /6. a 7. ročník/

1. m. – Júlia Mizeráková, VI. A – postup do obvodného kola

2. m. – Ján Borbély, VI. A, Patrik Seneši, VI. B

3. m. – Jakub Majchrák, VI. A

Všetkým súťažiacim ďakujeme za krásny umelecký zážitok a postupujúcim do obvodného kola želáme veľa úspechov!