Home » Matematika nás baví!

Matematika nás baví!

Vo štvrtok 5. 12. sme,  o niečo viac ako inokedy, potrápili štvrtácke hlavičky. V obraze bola matematika – triedne kolo Pytagoriády. Niektorí sa našli v jednoduchých príkladoch, iných zaujali náročnejšie úlohy zo života. Čo nás veľmi potešilo – všetci sa snažili zo všetkých svojich matematických síl!                                                                                                                                      

Do školského kola, ktoré sa uskutoční v utorok 10. 12., postúpili žiaci s najvyšším počtom bodov: IV. A – D. Hudecová, T. Majchráková, Štiber, T. Herdová, IV. B – M. Fȍldesi, B. Dzurdzíková, S. Sklenková, S. Vražel

Držíme im palce!                                                                                                                                                                                                                              

Triedne učiteľky 4. ročníka