30. výročie založenia našej školy – spomienkové stretnutie jej zakladateľov

Tridsať rokov. Pre niekoho celá večnosť, pre iného zas iba chvíľka. Presne toľko ubehlo od založenia našej školy, a tak tento školský rok je pre nás výnimočný – oslavujeme tridsiate výročie. Prvou z plánovaných aktivít na pripomenutie si toho, ako sa naša škola časom menila a rozvíjala, bolo aj stretnutie časti zamestnancov, ktorí pri jej zrode stáli. Vtedajší duchovný správca, kaplán levickej farnosti Mgr. Miloš Szabo, Th.D., ktorého všetci familiárne volali páter Miloš, prvý a dlhodobý pán riaditeľ PaedDr. Milan Bridiš, pedagógovia, ktorí si už dnes zaslúžene užívajú svoj dôchodok, ale aj administratívne pracovníčky, tiež členky „zakladateľského“ tímu, sa stretli na pôde školy, ktorú pred troma desaťročiami vybudovali, občas doslova vlastnými rukami.

Toto neformálne spomienkové stretnutie, ktoré sme zorganizovali pri dodržaní všetkých opatrení (v režime OTP), prebiehalo v priateľskom duchu. A ako inak, bolo plné nostalgie, ale aj hrdosti na to, kam sa naša škola za tú dobu posunula, ako sa rozrástla a aké jedinečné postavenie vo vzdelávaní budúcich generácií má. Po malom pohostení mali hostia možnosť obhliadnuť si priestory školy, stretnúť sa s deťmi všetkých vekových kategórií, ktoré sa tu vzdelávajú – od najmenších škôlkarov až po gymnazistov, prelistovať si kroniku a fotoalbumy, ale aj porozprávať sa so súčasnými pedagógmi. Veríme, že na toto stretnutie budú s láskou spomínať, a už teraz sa tešíme na ďalšie aktivity, ktoré nás tento výročný školský rok čakajú.