Krok ku knihe

Z návštevy Tekovskej knižnice mali prváci veľkú radosť. Hoci ešte nepoznajú všetky písmenká, tešili sa na divadielko a krásne knižky, ktoré si vypožičali a zobrali domov.
Touto cestou sa chceme poďakovať  Neziskovej organizácii Anny Vydrovej za finančnú podporu pri registrácii malých čitateľov a podporu detí v čítaní kníh.